ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek v Týdnu ze dne 12. 12. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv opět reaguje na zavádějící informace, které zveřejnil časopis Týden v článku „Zakázaná léková databáze se vrací“.

Autorka Veronika Rodriguez v článku spojuje několik problematik, které spolu nijak nesouvisí. Čtenář je tak uváděn v omyl. Článek bez jakýchkoli logických souvislostí spojuje následující:

  • Elektronický recept a Centrální úložiště
    Centrální úložiště aktuálně zpracovává pouze data o léčivých přípravcích vydaných výhradně prostřednictvím elektronického receptu. Údaje jsou dostupné výhradně pacientům, lékařům, lékárníkům a plátcům péče, tedy zdravotním pojišťovnám.
  • Hlášení lékáren dle zákona, tzv. Systém sběru dat o vydaných lécích
    Jedná se o povinnost lékáren (danou zákonem) hlásit SÚKL veškeré léčivé přípravky vydané při poskytování ambulantní péče na lékařský předpis a léky vydané bez lékařského předpisu s omezením. Tato hlášení jsou v anonymizované podobě - obsahují pouze pohlaví a rok narození pacienta.
  • Spojitost s VZP
    Zřízení i správa systému elektronických receptů, jak je specifikováno v zákoně o léčivech, je požadováno výhradně po SÚKL.  Autorka tak zaměnila projekt eRecept s projektem elektronických zdravotních knížek VZP, který se SÚKL nesouvisí.

 

Reakce na konkrétní části článku:

„Elektronické recepty stály lékový ústav na 150 milionů. Jen "vytvoření díla" spolykalo 83,5 milionu, další peníze plynuly na provoz a opravy. Třeba společnost Aquasoft dostala 35 milionů.“

K 30. 11. 2011 bylo uhrazeno za Centrální úložiště elektronických receptů a Systém sběru dat o vydaných lécích celkem 142 413 913,- Kč včetně DPH. Z toho celkové náklady na Centrální úložiště činily 72 046 619,- Kč včetně DPH a náklady na Systém sběru dat o vydaných lécích činily 70 367 294,- Kč včetně DPH.

Údaje o financování centrálního úložiště jsou pravidelně aktualizovány a jsou veřejně dostupné na webu SÚKL www.sukl.cz.

Je tedy zjevné, že částky 150 a 83,5 mil. Kč uvedené v článku nejsou pravdivé.

Vybudování i provoz jsou realizovány na základě veřejných zakázek. Jejich přehled, plné znění včetně smluv je taktéž dostupné na webu SÚKL.

 

„Byl to jeden z největších projektů českého zdravotnictví: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) začal sbírat z lékáren data o českých pacientech. Před dvěma lety vznikla obrovská databáze všech léků, které kdy pacienti spolkli. Dalo se z ní zjistit, jakou nemocí kdo trpí. Skončil ale neslavně: stopli ho ochránci soukromí. Data se totiž sbírala nezákonně.“

Novela zákona o léčivech ukládala SÚKL zřídit Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER) a dále zajistit sběr a statistické zpracování dat o všech léčivých přípravcích vydaných na lékařský předpis nebo bez lékařského předpisu s omezením. CÚER bylo spuštěno k 31. 12. 2008. S ohledem na finanční úsporu a fakt, že CÚER je organizační složkou SÚKL, začalo být využíváno i k druhému požadavku zákona, a to ke sběru dat o vydaných léčivých přípravcích.

Od ledna 2009 do CÚER odcházela data z připojených lékáren, týkající se léčivých přípravků na lékařský předpis – nikoli tedy, jak uvádí autorka „…všech léků, které kdy pacienti spolkli“. Data obsahovala kromě informace o léku také informace o pacientovi (číslo pojištěnce, u cizinců jméno, příjmení a datum narození). Od května 2009 začala do CÚER odcházet také data o výdeji léků z kategorie bez lékařského předpisu s omezením.

Výsledky kontroly ÚOOÚ, která byla zaměřena na využívání CÚER ke sběru dat o vydaných léčivých přípravcích, vytkly SÚKL nedostatečnou oporu sběru osobních dat v zákoně a uložily neprodlenou likvidaci nashromážděných údajů. Likvidace byla ukončena v říjnu 2009. Dle ÚOOÚ bylo také nutné vytvořit samostatné úložiště, oddělené od CÚER, pro sběr informací o vydaných léčivých přípravcích.

V současné době jsou do samostatného úložiště z lékáren sbírána data o všech vydaných léčivých přípravcích na lékařský předpis nebo v rámci kategorie bez předpisu s omezením. Pacient není nadále identifikovatelný. Je zaznamenáno pouze pohlaví a rok narození. Plná identifikace pacienta zůstává uložena pouze v dokumentaci lékáren, případně je předávána zdravotním pojišťovnám, na základě ustanovení § 17 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

"Data potřebujeme kvůli analýzám spotřeby léčiv," vysvětluje šéf lékového ústavu Martin Beneš.“

Ředitel SÚKL takto komentoval povinnost lékáren (danou zákonem o léčivech) hlásit veškeré léčivé přípravky vydané při poskytování ambulantní péče na lékařský předpis a léky vydané bez lékařského předpisu s omezením, viz výše „Hlášení lékáren dle zákona“.

 

„Kolik bude muset VZP do projektu vlít? Mělo by jít o dvě miliardy, které by pojišťovna měla získat z evropských fondů.“

Jak již bylo zmíněno v úvodu, projekt elektronické preskripce je výhradně v gesci SÚKL, který jej realizuje v souladu se zákonem.

Centrální úložiště elektronických receptů i Systém sběru dat o vydaných lécích nejsou financovány z veřejných rozpočtů! Zřízení i provoz obou systémů jsou hrazeny podle zákona z mimorozpočtových zdrojů.

 

Celý článek je bez nejmenší logiky seskládán z informací a údajů, které ve skutečnosti nejsou vzájemně propojeny a spolu ani nesouvisí. Autorka nepochopením základní problematiky čtenáře hrubě zmátla a celým článkem čtenáři poskytla zmatečné a zavádějící informace.

SÚKL důrazné žádá o uvedení nepravdivých informací na pravou míru.

 

 

Tiskové a informační oddělení
12. 12. 2011

 

Klinické studie