ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek serveru Týden.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na článek publikovaný serveru Týden.cz  29.9.2011 „Jak moc snížíme cenu léku? Odpověď dokáže hledat Česko roky“.

I přesto, že článek informuje o průběhu některých správních řízení vedených SÚKL, neměli jeho zástupci možnost se vyjádřit. Touto reakcí by tedy rádi doplnili některé důležité informace.

V článku jsou uvedeny 4 léčivé přípravky s časovým údajem ke správnímu řízení. V časovém období je však zahrnuta i délka odvolacích řízení, kterou SÚKL nemůže nijak ovlivnit. Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje termíny pro vydání rozhodnutí SÚKL, ale dále nijak neomezuje délku, případně četnost, možného odvolacího řízení.

Vyjádření ke konkrétním výrokům

Platba zdravotních pojišťoven 

 • v článku je uvedeno: „Třeba u ferriproxu platily pojišťovny za každou krabičku léku o čtyři stovky víc, než musely. Po revizi stojí lék 5784 korun.“  U přípravku Ferriprox byla podána žádost o zvýšení maximální ceny a úhrady ze zdravotního pojištění. V den zahájení správního řízení byla úhrada ze zdravotního pojištění stanovena ve výši 4199,99Kč. Pravomocným rozhodnutím se zvýšila na hodnotu 5784,24Kč. Tvrzení o zvýšených platbách zdravotních pojišťoven z důvodu běžícího řízení, které je v článku uvedeno, se nezakládá na reálných datech.

Délka správního řízení

 • pro stanovení maximální ceny výrobce i úhrady ze zdravotního pojištění je zákonem stanovena lhůta 165 dní, nikoli v článku uvedená lhůta 90 dní. 

Typ žádosti

 • ve 3 případech ze 4 uvedených se nejednalo o správní řízení, které by vedlo ke snížení maximální ceny a úhrady ze zdravotního pojištění.

Informace ke konkrétním přípravkům

Ferriprox

 • předložena žádost o zvýšení maximální ceny a úhrady ze zdravotního pojištění
 • rozhodnutí je vydáno po 272 dnech (v článku je uvedena lhůta 798 dnů)
 • proti rozhodnutí je podáno odvolání Svazem zdravotních pojišťoven

Macugen

 • předložena žádost o změnu maximální ceny a úhrady ze zdravotního pojištění
 • rozhodnutí je vydáno po 196 dnech (v článku je uvedena lhůta 763 dnů)
 • proti rozhodnutí je podáno odvolání Svazem zdravotních pojišťoven

Ceftazidim Stragen

 • předložena žádost o stanovení maximální ceny a úhrady ze zdravotního pojištění
 • rozhodnutí je vydáno po 154 dnech (v článku je uvedena lhůta 761 dnů)
 • proti rozhodnutí je podáno odvolání Svazem zdravotních pojišťoven

Kventiax 200

 • předložena žádost o stanovení maximální ceny a úhrady ze zdravotního pojištění
 • rozhodnutí je vydáno po 684 dnech (v článku je uvedena lhůta 700 dnů)
 • v průběhu správního řízení byla mimo jiné změněna metodika pro stanovení úhrady (odstraněn koeficient používaný při stanovení základní úhrady), což vedlo ke kompletnímu přehodnocení doposud stanovených dat.

 

Od prvních rozhodnutí, která byla vydána již v roce 2008, přinesl systém revizních správních řízení vedených SÚKL, finanční roční úsporu ze snížení maximálních cen odhadovanou ve výši 2,7mld Kč a dále ze snížení úhrad odhadovanou ve výši 5,6mld Kč. Úspory v takovéto výši dosud nepřinesl ani dříve používaný systém kategorizace léčiv. Nový systém stanovení cen a úhrad má své nedostatky, i přesto v průběhu jeho kultivace se SÚKL zasadil o zajištění maximálních možných úspor pacientů i zdravotních pojišťoven.

 

29.9.2011
Tiskové a informační oddělení SÚKL

Klinické studie