ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek serveru iDnes.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na článek serveru iDnes.cz „Lékaři umí vyléčit smrtelnou nemoc krve. Kazí jim to stará pravidla", ze dne 4. 12. 2011, ve kterém nejsou uvedeny veškeré informace.

V článku je uvedno tvrzení, že hlavní problém při vstupu nových léčivých přípravků používaných pro léčbu mnohočetného myelomu, je na stráně Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který dle publikovaných informací používá stará pravidla pro léčbu.

K tomuto tvrzení neměli zástupci SÚKL možnost se vyjádřit, a proto reagují prostřednictvím tohoto sdělení.

Státní ústav pro kontrolu léčiv při stanovení úhrady ze zdravotního pojištění vychází dle požadavků zákona vždy z postupů zohledňující léčbu lege artis v podmínkách ČR, které jsou vypracovány odbornou společností. SÚKL obsah či znění doporučovaných léčebných postupů nemůže ze své pozice nijak ovlivnit. 

Při posuzování výše a podmínek úhrady se primárně vychází z aktuálně platných postupů národních. Pokud neexistují, zohledňují se postupy mezinárodní. V době projednání úhrady přípravků k léčbě mnohočetného myelomu SUKL vycházel mimo jiné z těchto národních postupů - Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu, Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí české hematologické společnosti a Slovenskou myelómovou spoločností pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu. Transfuze Hematom. dnes, Supp.2, 15, 2009

V případě aktulizace Doporučení pro léčbu mnohočetného myelomu, budou nové informace v rámci správního řízení vedeného SÚKL zohledněny. 

Tiskové a informační oddělení
5.12.2011

Klinické studie