ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek na Aktuálně.cz

Dne 29.8.2008 byl na serveru Aktuálně.cz zveřejněn článek "Soud vůbec poprvé zvýšil náhradu za smrt. Na 800 tisíc". V článku jsou však uvedeny mylné informace.

Autor článku uvádí, že "Státní ústav pro kontrolu léčiv ani obchodní inspekce používání podušek nezakázaly a ani distribuce nebyla ... omezena".

K tomuto výroku vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") následující informaci.

Dle § 40 odst. 2) písmeno d)  bod. 1  zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, má Ústav povinnost neprodleně informovat a navrhovat Ministerstvu zdravotnictví opatření týkající se nežádoucích příhod zdravotnických prostředků. Na základě těchto informací pak ministerstvo zdravotnictví přijímá nová odpovídající opatření.

V případě šetření nežádoucí příhody vyhřívací podušky DM WARM 12 byla tato povinnost Ústavem splněna a Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě tohoto šetření opatření, kterým se zakázalo používání daného typu  vyhřívací podušky v nemocnicích, kam byl  zdravotnický prostředek distribuován k poskytování zdravotní péče.

Opatření týkající se distribuce zdravotnických prostředků může vydat Česká obchodní inspekce, která je  věcně příslušným dozorovým orgánem nad trhem se zdravotnickými prostředky a na základě zákona  č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci v platném znění, provádí kontroly zainteresovaných subjektů.  

 

Tiskové a informační oddělení
1.9.2008

Klinické studie