ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek na Aktuálně.cz

Dne 18.4.2008 byl na internetovém serveru Aktuálně.cz   zveřejněn článek. „Bude cenu léků dál určovat Julínek? I to rozhodne soud“. V článku jsou však uvedeny zavádějící a mylné informace.

Podle autora textu Petra Holuba stanovuje maximální cenu léčivých přípravků ministr zdravotnictví. Tato informace však neodpovídá skutečnosti. Od 1. ledna letošního roku sice nastaly v systému stanovování cen a úhrad změny, však ty se neshodují se změnami popsanými v článku.

Od nového roku 2008 je stanovování maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Způsob stanovování cen a úhrad se řídí pravidly popsanými v zákoně (novela zákona č. 48/1997 Sb.) a probíhá v rámci individuálního správního řízení. Průběh správního řízení je zveřejňován na internetových stránkách SÚKL a pro zvýšení průhlednosti celého systému je umožněno i laické veřejnosti nahlížení do dokumentace.

Systém nově zavádí možnost odvolání se proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je v tomto procesu první rozhodovací instancí. V případě odvolání je věc postoupena  k posouzení Ministerstvu zdravotnictví a ve finální fázi může vydat konečné rozhodnutí Správní soud.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. se maximální ceny výrobce k 1. 1. 2008 nezměnily. Dosud ještě ani nenabylo právní moci žádné rozhodnutí SÚKL, které by měnilo tyto ceny.

 

Tiskové a informační oddělení
18.4.2008

Klinické studie