ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek Medical Tribune „Kauza Tronevia: ředitel SÚKL věděl o problému už dva roky"

SÚKL reaguje na článek Medical Tribune redaktorky Bezděkové „Kauza Tronevia: ředitel SÚKL věděl o problému už dva roky“ ze dne 20. 1. 2016.

Redaktorka Bezděková se již po několikáté pokusila o investigativní článek, výsledek však z části pouze shrnuje dosavadní dění, které již v řadě médií několikrát zaznělo. Snaha o investigativnost tak vyšuměla už v úvodu, kdy tvrdí, že ředitel SÚKL o kauze Tronevia věděl 2 roky. Je logické, že pokud by o problematických vztazích s touto společností neměl tušení, nemohl by se jí po celou dobu svého působení na SÚKL věnovat. Kromě toho tuto informaci paní redaktorka od SÚKL získala již v říjnu roku 2015, není tedy zřejmé, co tímto článkem sleduje.

V článku jsou pak uvedeny další hrubé nepřesnosti. Prohlášení ministra zdravotnictví a ředitele SÚKL, že Ústav bude funkční i poté, co mu bylo předběžnými opatřeními soudu znemožněno používat některé softwarové aplikace, nebylo redaktorkou pochopeno správně. SÚKL jasně a srozumitelně uvedl, že v tuto chvíli je sám schopen zvládnout některé funkcionality náhradními a provizorními způsoby, a to pouze po omezenou dobu, v některých případech nekomfortním způsobem pro uživatele a za vysokého pracovního nasazení zaměstnanců Ústavu. Nikde však nebylo řečeno, že takto bude fungovat i nadále. Pokud by Ústav zůstal zcela ochromen, jistě bychom nyní četli článek o tom, jak SÚKL není schopen zajistit ani svůj provizorní provoz.

Redaktorka Bezděková se pak dopouští dalších nepřesností:
„Předchozí vedení SÚKL (za vedení Pavla Březovského) totiž upozorňovalo příchozího ředitele Blahutu na problematickou firmu Tronevia ještě předtím, než do funkce nastoupil. V protokolu z května 2014 předává někdejší šéf IT Zdeněk Vodička agendu novému vedoucímu Ing. Vilibaldovi Knobovi a upozorňuje příchozí vedení na problematickou firmu Tronevia."

Ředitel Blahuta nastoupil do funkce v první polovině února 2014, redaktorka Bezděková argumentuje předávacím protokolem z května 2014 a snaží se zřejmě čtenáře přesvědčit, že v roce 2014 šly měsíce v jiném pořadí, než se obvykle děje, nebo si neumí ověřit datum nástupu současného ředitele. Konec investigativního příběhu by nastal ve chvíli, pokud by autorka nezamlčela část odpovědi SÚKL na její dotazy, kde bylo explicitně uvedeno, že: Ing. Knob ředitele SÚKL o této věci informoval ve chvíli, kdy byly informace dostupné, tedy v dubnu roku 2014… Současné vedení si bylo této závislosti vědomo a i z toho důvodu byl předmět původní veřejné zakázky rozčleněn do tří celků, aby bylo možné otevřít možnost účasti širšímu okruhu uchazečů.

To, že by bývalé vedení informovalo Zdeňka Blahutu o této kauze ještě před tím, než do funkce nastoupil, je skutečně úsměvné. 

Stejně tak autorka neuvedla další část odpovědi SÚKL, ze které jasně vyplývá, že „o tvrzená autorská práva se společnost Tronevia přihlásila až ve chvíli, kdy se blížilo vypršení jejího tehdejšího kontraktu (červen 2015)“. Nepřesnost autorky týkající se technické neznalosti, kdy za klíčovou aplikaci označuje ESB, tedy ve skutečnosti integrační infrastrukturu, kterou v současné chvíli společnost Tronevia prokazatelně nedrží, Ústav nijak nekomentuje, nicméně čtenáři by neměla uniknout.

 

Tiskové a informační oddělení
21. 1. 2016

Klinické studie