ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek ČTK

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv na článek ČTK: " Ústav pro kontrolu léčiv dostal pokutu 50.000 Kč za chybný tendr", ze dne 21.8.2008.

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 

Článek ČTK informuje o uložení pokuty Ústavu za chybnou veřejnou zakázku: "Státní ústav pro kontrolu léčiv musí zaplatit pokutu 50.000 korun za chybnou veřejnou zakázku na modernizaci svého informačního systému. Hodnota zakázky byla 33 milionů korun. Ústav ale v tendru špatně určil některé podmínky a mohl zvýhodnit některé zájemce." 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) uložil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav) pokutu ve výši 50.000,- Kč.
ÚOHS uložil Ústavu pokutu za to, že nedodržel při zadávání nadlimitní veřejné zakázky Modernizace Informačního systému se zaměřením na dostupnost a bezpečnost," zákon o veřejných zakázkách. Podle ÚOHS Ústav nepostupoval správně, když jako požadavek pro splnění technických kvalifikačních požadavků požadoval, aby uchazeč v seznamu významných dodávek uvedl obdobné zakázky, kde dodával datové sítě v posledních třech letech. Obdobnost dodávky byla upřesněna jako realizace univerzálních datových sítí pro státní správu nebo vysoké školství.
ÚOHS se přesto ztotožnil s názorem Ústavu, že tato veřejná zakázka byla určitým způsobem specifická – jednalo se o zajištění výkonu státní správy s ohledem na zabezpečení realizace správních řízení. Proto ÚOHS souhlasil s tím, že požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů byly omezeny, avšak konstatoval, že omezení na oblast státní správa a vysoké školství bylo příliš úzké a mělo být doplněno i o územní samosprávné celky. V tom ÚOHS spatřuje nedodržení zákona o veřejných zakázkách, neboť takto stanovené požadavky mohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Ústav dle názoru ÚOHS mohl obdržet více nabídek a v tomto bodě ÚOHS spatřuje ovlivnění výběru uchazeče.


Dále je v článku uvedeno: "Pokutu, která patří v oblasti veřejných zakázek k nižším, musí ústav zaplatit. ÚOHS mu mohl vyměřit sankci podstatně vyšší, až 1,6 milionu korun. Státním institucím ale většinou uleví, protože peníze by pouze přešly z jedné části státního rozpočtu do jiné."

 

ÚOHS v tomto konkrétním případě Ústavu neulevil. Vyměřená pokuta zcela odpovídá závažnosti správního deliktu, zejména způsobu jeho spáchání a jeho následkům, rovněž tak okolnostem, za nichž byl tento delikt spáchán.

Tiskové a informační oddělení
21.8.2008

 

 

Klinické studie