ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek ČTK

Dne 6.3.2008 byl agenturou ČTK zveřejněn článek: "ČLK: Pojišťovny daly za léky zbytečně o 100 miliónů více". SÚKL by rád informace v článku doplnil a upřesnil.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále ústav) zajišťuje regulační agendu stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely od 1. ledna 2008. Původní systém stanovení úhrad ze zdravotního pojištění byl pro netransparentnost zrušen nálezem Ústavního soudu ke konci roku 2007.

Řízení jsou ústavem zahajována bez toho, že by čekal na vydání všech prováděcích předpisů k zákonu o veřejném zdravotním pojištění!

Správní řízení (rozhodování)  jsou mimo jiné založena na porovnání cen pro konečného spotřebitele ve všech členských zemích EU, s využitím přepočtu dle průměrného kurzu koruny uváděném ČNB za poslední 3 měsíce.

Správní řízení je časově a dokumentačně významně náročnější proces, než původní systém stanovení úhrady ministerskou vyhláškou. Účastníky řízení jsou jak držitelé registračního rozhodnutí, tak zdravotní pojišťovny, což by mělo přispět k vyváženosti systému a ochraně zájmu pacienta. Přehled řízení je k dispozici na www.sukl.cz

Rádi bychom upozornili, že přisuzování kurzového regulačního nástroje procesu správního řízení o cenách a úhradách léčiv, který zmínil prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, v rámci dnešní tiskové konference, není jediným možným nástrojem k vyrovnávání výkyvů měny. Ochrana české měny je v kompetenci centrální banky. Nástroje, kterými disponuje ČNB, jsou mnohem flexibilnější než je reakce systému stanovování cen a úhrad ve správním řízení.  

Ze zjištění SÚKL o spotřebě léčivých přípravků vyplývá, že se průměrná cena léčivých přípravků pro konečného spotřebitele za rok 2007 ve srovnání s rokem 2006 změnila o 6%, z 184,30Kč na 195,80Kč. Navýšení průměrné ceny léčivého přípravku neodpovídá nárůstu kurzu koruny k euru nebo dolaru. Toto navýšení bylo způsobeno především častějším používáním nových, vysoce inovativních léčiv.  

Pro připomenutí uvádíme, že princip cenové i úhradové regulace je založen na stanovení maximální ceny nebo úhrady, které nelze přesáhnout. Tyto limity však nejsou při zvýšení hodnoty koruny dosahovány. Jde o princip výhodnějšího nákupu mimo ČR, který platí pro kteroukoliv jinou komoditu.

Tiskové a informační oddělení
6.3.2008

Klinické studie