ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek Aktuálně.cz

Dne 8. září 2009 byl na serveru Aktuálně.cz uveřejněn článek s názvem " Tamiflu? V české lékárně dvakrát dražší než jinde v EU" . V článku jsou uvedeny mylné informace, které by Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) rád tímto uvedl na pravou míru.

SÚKL od 1.1.2008, kdy byla zákonem stanovena nová pravidla pro stanovení cen a úhrad léčiv, stanovuje maximální ceny výrobce cenově regulovaných léčivých přípravků. Maximální cena výrobce je nejvyšší možná cena, za kterou může výrobce nebo dovozce uvádět léčivo na český trh. Jak jsme již informovali v reakcích na předchozí články Aktuálně.cz, SÚKL od tohoto data přehodnotil maximální cenu výrobce u všech cenově regulovaných léčivých přípravků a tímto přehodnocením bylo dosaženo roční úspory zdravotních pojišťoven a pacientů ve výši 2,8 mld. Kč (1,1 mld. Kč pojišťovny + 1,6 mld. Kč pacienti).  

Z této informace vyplývá, že SÚKL již - narozdíl od tvrzení uvedených v článku Aktuálně.cz - dle zákona stanovil již v roce 2008 novou maximální cenu výrobce u přípravků Tamiflu a Relenza. V obou případech došlo ke snížení maximální ceny výrobce, u přípravku Relenza zhruba o 100 Kč, u přípravku Tamiflu o 203 Kč(!).   

Maximální ceny výrobce (MCV) u přípravků s aktivním výskytem na českém trhu:

kód SÚKL název přípravku současná MCV původní MCV snížení o
59862 RELENZA, INH PLV DOS 5x4DÁV 393,39 Kč 493,83 Kč 100,44 Kč
29698 TAMIFLU 75 MG, POR CPS DUR 10x75MG 480,50 Kč 683,57 Kč 203,07 Kč

Při stanovování maximální ceny výrobce léčivých přípravků postupuje SÚKL striktně podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a stanovuje tyto ceny jako průměr výrobních cen posuzovaného léčivého přípravku (nejméně ze tří)  zemí referenčního koše. Zeměmi referenčního koše jsou Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko dle Vyhlášky č.92/2008 Sb., o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Maximální cena přípravku Tamiflu 75mg, stanovená SÚKL rozhodnutím ze dne 10.9.2008, viz https://www.sukl.cz/uredni-deska/rozhodnuti-tamiflu (informace o správních řízeních o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely jsou zcela volně dostupné na webových stránkách SÚKL).

země léčivá látka ATC držitel registrace název přípravku v ČR síla přípravku počet jednotek (balení) cena výrobce (Kč, balení) - 16.7.2008
Estonsko oseltamivir J05AH02 Roche Tamiflu 75 10 511,35
Francie oseltamivir J05AH02 Roche Tamiflu 75 10 439,71
Itálie oseltamivir J05AH02 Roche Tamiflu 75 10 543,50
Portugalsko oseltamivir J05AH02 Roche Tamiflu 75 10 449,30
Řecko oseltamivir J05AH02 Roche Tamiflu 75 10 431,01
Španělsko oseltamivir J05AH02 Roche Tamiflu 75 10 508,13
Průměr výrobních cen             480,50
 

Díky tomuto přehodnocení maximálních cen výrobce stát jen během prvního roku ušetřil, a to nemalou částku: 

Cena výrobce - CV (Kč)

Spotřeba 2008 (balení)

Celkem finance - 2008

Spotřeba 2009 (balení)

Celkem finance - 2009

původní - 683,57

1 236

844 892,52

39 475

26 983 925,75

nová - 480,50

1 236

593 898,00

39 475

18 967 737,50

úspora z přehodnocení CV

 

250 994,52

 

8 016 188,25

Snížením maximální ceny výrobce se snížil i doplatek pacienta, a to z původních 333,80 Kč na 92,53 Kč (doplatek pacienta je vypočítáván z orientační prodejní ceny). 

SÚKL z moci úřední může rozhodnout o změně stanovené maximální ceny, jestliže vyšly najevo nové, nebo dříve neznámé skutečnosti, které jsou způsobilé ovlivnit stanovenou maximální cenu. 

SÚKL byl redaktorkou serveru Aktuálně.cz požádán o informace o cenách léčivých přípravků Tamiflu a Relenza v evropských státech, které jí byly poskytnuty. Informace o přehodnocení maximální ceny výrobce u přípravků Tamiflu a Relenza v České republice, které jsou volně k dispozici na webových stránkách SÚKL, byla však v článku zcela účelově opomenuta.

 

Tiskové a informační oddělení
8.9.2009

 

Klinické studie