ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek Aktuálně.cz

Dne 13.8.2009 byl na serveru Aktuálně.cz zveřejněn článek pod názvem : "Stát musí vyhodit oknem práci za 170 milionů korun". V článku jsou však uvedeny mylné informace. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv musí reagovat na článek na serveru Aktuálně.cz, který záměrně neobsahuje poskytnuté informace a celou situaci okolo centrální úložiště posouvá do absurdní roviny, která se nezakládá na pravdě.

 

1/ Informace o finančních nákladech


V naší odpovědi (uvedena na konci textu), jsme jasně upozornili, že finance vynaložené na zahájení a provoz centrálního úložiště nehradili daňoví poplatníci, ale byly uhrazeny z mimorozpočtových zdrojů SÚKL.  

Projekt do dnešního dne SÚKL stál zhruba 66,5 mil.Kč nikoli v článku uvedených 170 mil.Kč.

 

Podrobnější informace o finanční otázce celého projektu jsou uvedeny na internetových stránkách SÚKL, a to včetně informací o průběhu jednotlivých výběrových řízení.

 

2/ Kontrolní protokol

 

Když jsme v Tiskové zprávě ze 4. 8. 2009 uvedli: “Z důvodu následných konzultací SÚKL s ÚOOÚ a s ohledem na možnost podání námitek proti protokolu SÚKL prozatím nebude v této věci poskytovat bližší informace, které by tak mohly být zavádějící, a to až do okamžiku pravomocného ukončení kontrolního řízení.“, tak jsme tím mysleli právě tento typ neúplných informací, které jsou uvedeny v článku.

 

SÚKL realizuje nezbytná opatření vyplývající z Kontrolního protokolu. Tímto opatřením však rozhodně není ukončení sběru dat, jak uvádíte, ani likvidace dat v centrálním úložišti.

Centrální úložiště elektronických receptů, respektive komunikace dat mezi lékárnami a úložištěm nadále pokračuje. Uvedené informace o budoucnosti celého projektu jsou tedy smyšlené a nezakládají se na pravdě.

 

3/ Informace v rukou soukromé firmy

 

Kontrolní protokol obsahuje informace o subjektech, které se podílejí na realizaci celého projektu. Se všemi subjekty má SÚKL řádně uzavřeny smlouvy, které obsahují ustanovení o ochraně osobních údajů, jak uvádí inspekce ÚOOÚ.

 

 

13.8.2009

Veronika Petláková

Tisková mluvčí SÚKL

Klinické studie