ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce na článek MfD z 15. listopadu 2006

Dne 15. 11. 2006 vyšel v MfD - Východní Morava, str. 02, článek autora Milana Liebigera s názvem Chybí testy na žloutenku.

Vážený pane šéfredaktore, dne 15. 11. 2006 vyšel v MfD - Východní Morava, str. 02, článek autora Milana Liebigera s názvem Chybí testy na žloutenku. V tomto článku je uvedena zavádějící informace, cituji: "Takzvané rychlotesty, které se dají dělat i v terénu, nejsou od jara letošního roku k dostání, protože farmaceutická firma, která je jako jediná v zemi distribuovala, k tomu nedostala od Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze certifikaci".

Dovolujeme si upozornit, že činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL) je v oblasti zdravotnických prostředků dána zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích. Podle tohoto zákona není SÚKL oprávněn udělovat jakoukoliv certifikaci v oblasti zdravotnických prostředků. Tuto činnost provádějí příslušné notifikované zkušebny. In vitro diagnostické zdravotnické prostředky, kam patří i zmiňované testy na žloutenku typu C, mohou být v ČR uvedeny na trh a do provozu v případě, že splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, které jsou v ČR promítnuty do Nařízení vlády 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky. Pane šéfredaktore, neradi bychom, aby zavádějící, neověřené informace zveřejňované ve Vašem deníku, nadále poškozovaly jméno Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Žádáme Vás proto, abyste přijal opatření, aby ve Vámi vedeném tisku nebyly zveřejňovány zkreslené informace. Rádi Vám budeme k dispozici, pokud si budete chtít informace týkající se SÚKL a jeho činnosti ověřit. Děkujeme za pochopení. S pozdravem, RNDr. Věra Černá vedoucí oddělení pro publicitu, informace a dozor nad reklamou Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48 100 41 Praha 10 tel.: 272 185 334 e-mail: vera.cerna@sukl_cz www.sukl.cz

Klinické studie