ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Publikace SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv nabízí možnost stažení souborů s údaji o spotřebách léčivých přípravků s rozlišením na jednotlivé kódy SÚKL v jednotlivých čtvrtletích. Pro zájemce jsou dále k dispozici soubory s aktuálními údaji o subjektech, které získaly ke své činnosti povolení SÚKL.

Státní ústav pro kontrolu léčiv nabízí všem zájemcům tyto publikace:

Publikace v komprimovaném stavu (formát ZIP) budou zaslány po vyžádání jako příloha e-mailu prostřednictvím smluvního partnera SÚKL zajišťujícího logistické zpracování požadavků, společnosti QCM, s.r.o.. Publikace jsou objednateli dostupné po uhrazení manipulačního poplatku.

Na stránkách SÚKL jsou volně, bez vyžádání, dostupné následující přehledy:

  • spotřeb léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání - xls formát
  • schválených lékáren, OOVL a prodejců vyhrazených léčiv - databáze
  • nových lékáren a OOVL - pdf formát 
  • schválených distributorů léčiv - pdf formát
  • subjektů provádějících distribuci léčivých přípravků na základě povolení jiných států EU - pdf formát
  • schválených výrobců léčivých přípravků a kontrolních laboratoří - pdf formát
  • držitelů certifikátu správné výrobní praxe pro výrobu léčivých látek - pdf formát
  • zařízení transfúzní služby - pdf formát
  • držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk - pdf formát

Klinické studie