ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

První pacienti dostali ePoukaz. SÚKL pokračuje v rozvoji eReceptu elektronickým poukazem na zdravotnické prostředky

Státní ústav pro kontrolu léčiv 1. května 2022 spustil novou funkcionalitu eReceptu – elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Zdravotničtí pracovníci začali ePoukaz používat krátce po jeho uvedení do provozu i přesto, že tato služba je dobrovolná. To je dobrá zpráva například pro pacienty, kteří dostávají poukazy na zdravotnické prostředky opakovaně nebo mají omezenou pohyblivost.


4. 5. 2022


Aby bylo předepisování a vydávání zdravotnických prostředků co nejjednodušší, snažili se experti SÚKL při navrhování ePoukazu o maximální využití stávajících funkcionalit systému eRecept, který lékaři i lékárníci už dobře znají, novinkou tak bude především pro výdejny zdravotnických prostředků. Ani pacienty, kterým byly zdravotnické prostředky předepsány, však nečeká cesta do neznáma – vystavené ePoukazy najdou ve svém lékovém záznamu (stejně jako vystavené eRecepty a záznamy o provedeném očkování). Do lékového záznamu je možné se přihlásit například prostřednictvím bankovní identity. 

Elektronické poukazy na zdravotnické prostředky jsou zatím dobrovolné, zdá se však, že ePoukaz si rychle vybuduje své místo v elektronickém zdravotnictví. Krátce po spuštění systému totiž začali zdravotničtí pracovníci tuto novou funkci eReceptu používat. Těší nás, že eRecept našel další cestu, jak pacientům i pracovníkům ve zdravotnictví usnadnit život,“ říká Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Elektronický poukaz na zdravotnické prostředky zachovává všechny typy poukazů, které se dosud vystavovaly pouze v listinné podobě. Každý ePoukaz dostává jedinečný, devítimístný identifikátor a po vystavení se uloží do tzv. Centrálního úložiště elektronických poukazů, které je součástí informačního systému eRecept.

Seznam lékáren a výdejen, kde bude možné ePoukaz uplatnit, zveřejňuje SÚKL na webu epreskripce.cz. Na základě platné legislativy a potvrzení ze strany všech zdravotních pojišťoven bude na ePoukaz možné předepsat vždy jeden zdravotnický prostředek – tedy jednu položku (kód) z číselníku zdravotnických prostředků. Počítáme však i se situací, kdy je potřeba na jeden poukaz předepsat více souvisejících položek (např. sluchadlo + příslušenství nebo vozík + příslušenství).

Další krok v rozvoji eReceptu

ePoukaz je v letošním roce už druhou novinkou v systému eRecept. Na začátku roku 2022 SÚKL spustil eOčkování. Pacientům v České republice se tak postupně začínají v lékovém záznamu objevovat také záznamy o aplikovaných vakcínách. V systému je od začátku roku už téměř 300 tisíc zaznamenaných dávek očkování, a to i přesto, že platí tzv. bezsankční období, v průběhu kterého se lékaři a výrobci softwarů s touto funkcionalitou seznamují. Toto přechodné období končí 30. června 2022.

Modul eOčkování dokáže také zasílat upozornění na blížící se dávky očkování, snižuje se tak riziko, že pacienti budou muset znovu absolvovat celé očkovací schéma kvůli tomu, že zapomněli na další dávku vakcíny,“ říká Irena Storová, ředitelka SÚKL. Rodiče si do lékového záznamu mohou přidat také své děti, systém je pak může upozornit i na další dávky jejich očkování.

Státní ústav pro kontrolu léčiv plánuje v rozvoji systému eRecept pokračovat, další metou bude zavedení přeshraničního eReceptu, který umožní pacientům vyzvednout si předepsané léky také v zahraničí. „Rozvoj systému eRecept a přidávání nových funkcí je výhodné jak pro zdravotníky, tak pro pacienty. Informace totiž vždy všichni najdou na jednom místě – v systému, kde si každý může nastavit soukromí dle svých potřeb a který běžně používají tisíce lékařů i lékárníků po celé republice,“ uzavírá Irena Storová.


Kontakt na tiskové oddělení:

Klára Brunclíková

tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz

Klinické studie