ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Příznaky vzniku krevní sraženiny

Žena by měla neprodleně vyhledat lékařské ošetření v případě, že se u ní objeví některý z následujících příznaků.

  • Silná bolest nebo otok dolní končetiny, které mohou být spojeny s citlivostí, končetina může být teplejší nebo se mohou vyskytnout změny barvy kůže, jako je zblednutí, zčervenání nebo zmodrání (pravděpodobně se jedná o hlubokou žilní trombózu).
  • Náhlá nevysvětlitelná dušnost nebo rychlé dýchání; silná bolest na prsou, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání; náhlý kašel bez zjevné příčiny, také s vykašláváním krve (pravděpodobně se jedná o plicní embolii).
  • Bolest na prsou, nepříjemný pocit, tlak, tíha, nepříjemný pocit v horní polovině těla, který vystřeluje do zad, čelisti, krku nebo paže, spolu s pocitem plnosti spojeným s poruchou trávení nebo s pocitem dušení, pocení, nevolnost, zvracení nebo závrať
    (pravděpodobně se jedná o srdeční záchvat – srdeční infarkt).
  • Slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo dolní končetiny, zvláště jen na jedné straně těla; obtížné mluvení nebo rozumění mluvenému slovu; náhlá zmatenost, náhlá ztráta zraku nebo rozmazané vidění, silná bolest hlavy/migréna, která je závažnější než obvykle (pravděpodobně se jedná o mrtvici – cévní mozkovou příhodu).

Klinické studie