ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Příznaky podobné chřipce po očkování proti COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil další z pravidelných přehledů nahlášených podezření na nežádoucí účinky po očkování vakcínami proti COVID-19. Od začátku očkování, které bylo v České republice zahájeno v posledním prosincovém týdnu minulého roku, jsou v hlášeních nejčastěji popisovány chřipkovité příznaky, tedy takzvaný flu-like syndrom. 


11. 03. 2021


Mezi tyto popisované příznaky patří zvýšená teplota nebo horečka, zimnice, bolesti hlavy, bolesti svalů či kloubů, nevolnost, zvýšená únava apod. Zmíněné chřipkové příznaky jsou očekávanými nežádoucími účinky všech tří dosud u nás podávaných vakcín a vyskytují se často až velmi často. Je tedy dobré si po očkování dopřát alespoň na tři dny klidový režim a počítat s možností diskomfortu způsobného těmito příznaky.

V této souvislosti SÚKL doporučuje zvážit postupné očkování na některých pracovištích, kde by tyto očekávané nežádoucí účinky mohly mít vliv na jejich chod. SÚKL totiž zaznamenal i informace z několika pracovišť, kde byli zaměstnanci očkováni plošně a většina z nich tyto účinky pocítila. Obzvláště u zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a v budoucnu i škol by tak mohlo dojít k horší udržitelnosti plynulého chodu.

Obdobné doporučení zveřejnila také Francouzská agentura pro léčivé přípravky (ANSM), která radí očkovat zdravotnické pracovníky postupně tak, aby nebyli všichni zdravotníci z jednoho pracoviště očkováni ve stejnou dobu. Doporučení k postupnému očkování již dříve uveřejnilo i americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC, Centers for Disease Control and Prevention).

Rakouská agentura pro zdraví preventivně pozastavila používání jedné šarže COVID-19 Vaccine AstraZeneca

V Rakousku se objevily dva případy, kdy zdravotní stav očkovaných ovlivnily krevní sraženiny. V jednom z těchto případů se jednalo o trombózy (vznik krevních sraženin v cévách), v druhém o plicní embolii (ucpání plicní tepny krevní sraženinou). V důsledku těchto zdravotních komplikací jeden z pacientů po deseti dnech zemřel, další se již zotavuje. Následně (k 9. březnu 2021) byly hlášeny ještě dva další případy tromboembolických příhod po očkování stejnou šarží vakcíny. Ve všech těchto případech byla použita šarže ABV5300, která však v ČR nebyla a není dostupná.

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) hodnotí nejen případy spojené s uvedenou šarží, ale i všechny případy tromboembolických příhod, které byly hlášeny u osob po očkování. V současné době platí, že v obecné populaci je vyšší výskyt tromboembolických příhod, než v populaci očkovaných. O závěrech hodnocení bude EMA a SÚKL dále informovat.

Pravidelný přehled nahlášených podezření na nežádoucí účinky najdete zde.


Kontakty pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz


Další témata: 

Comirnaty: Měsíční aktualizace k bezpečnosti vakcíny

COVID-19 Vaccine Moderna: Měsíční aktualizace k bezpečnosti vakcíny

Očkování proti COVID-19 a nové varianty SARS-CoV-2: EMA vydala pokyny pro výrobce vakcín

Klinické studie