ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehledně: Očkování proti covidu-19

Imunita, kterou jsme získali proděláním covidu-19 nebo dřívějším očkováním, nemusí být v této sezóně respiračních onemocnění již dostatečná. Virus SARS-CoV-2 se v průběhu času mění, na což je třeba reagovat. Vhodná doba pro očkování je právě v těchto týdnech, přičemž k dispozici jsou i vakcíny adaptované na současnou podobu viru. Očkování je důležité především pro osoby, kterým hrozí vážný průběh tohoto onemocnění. Covid-19 ohrožuje především pacienty starší 60 let nebo osoby s oslabenou imunitou. Závažný průběh nemoci hrozí také lidem, kteří se léčí s dalšími onemocněními nebo těhotným ženám.


24. listopadu 2023


Kdy se očkovat?

Proti covidu-19 je možné se očkovat kdykoliv v průběhu roku. Z dostupných dat však vyplývá, že právě v období podzimu a zimy se zvyšuje počet hospitalizací kvůli závažnému průběhu tohoto onemocnění. Z tohoto důvodu je vhodné očkování načasovat tak, aby v době hlavní sezóny respiračních onemocnění byla imunita navozená očkováním co možná nejsilnější.

Komu je očkování doporučeno?

Očkovat se proti covidu-19 mohou všichni, pro které je vakcína určená. Vakcinace je dále velice důležitá pro rizikové skupiny obyvatel, jako jsou osoby s dalšími onemocněními, senioři, těhotné ženy a lidé se sníženou imunitou. Konkrétní doporučení pro jednotlivé skupiny obyvatel rozdělené dle věku zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR zde.

Proč se vakcíny upravují?

Vakcíny proti covidu-19 jsou upravovány tak, aby lépe odpovídaly cirkulujícím variantám viru SARS-CoV-2. Nejnovější podoby těchto vakcín byly vyvinuty s cílem zaměřit se na variantu Omikron XBB, a to v souladu s doporučeními Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i dalších mezinárodních regulačních orgánů a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jaké upravené vakcíny získaly registraci?

Do začátku listopadu získaly registraci tři adaptované vakcíny proti onemocnění covid-19, a to očkovací látka od společnosti Pfizer Comirnaty: Omicron XBB.1.5, vakcína od společnosti Novavax s označením Nuvaxovid XBB.1.5 a vakcína společnosti Moderna: Spikevax XBB1.5 (tato však není zatím na trhu v ČR dostupná, proto není uvedena v přehledu).

  • Vakcína od společnosti Pfizer: Comirnaty Omicron XBB.1.5 – je určena k prevenci onemocnění covid-19 u dospělých a dětí od 6 měsíců věku
  • Vakcína od společnosti Novavax: Nuvaxovid XBB.1.5 – je určena k prevenci onemocnění covid-19 u dospělých a dětí od 12 let. 
Jsou vakcíny proti covidu-19 bezpečné?

Aby jakákoliv očkovací látka získala registraci, je nutné, aby její přínosy převažovaly nad riziky. Pokud by tento základní předpoklad nesplňovala, registraci nezíská. Data o vakcínách jsou posuzována nejen v procesu registrace, na vakcíny je pečlivě dohlíženo i poté, co registraci získají.

Zahájení očkování vakcínami proti covidu-19 doprovázelo velmi důkladné sledování všech nových údajů o jejich bezpečnosti. SÚKL společně s EMA podrobně hodnotil veškeré nové studie, publikovanou literaturu a hlášená podezření na nežádoucí účinky. Díky velkému zájmu o bezpečnost těchto vakcín bylo rychle získáváno velké množství dat, jejichž hodnocení umožnilo rychle poznávat jejich bezpečnostní profil.

Nadále probíhá pečlivé monitorování všech nových údajů o bezpečnosti. Pokud se prokáže nový nežádoucí účinek, bude doplněn do informací o přípravku, příbalové informace je možné dohledat zde. V případě zjištění nového závažného rizika SÚKL upozorní zdravotnické pracovníky i veřejnost.

Jak se chovat před očkováním a po něm?

Na očkování je třeba přijít zdravý. Nedoporučuje se očkovat nikoho s akutním horečnatým nebo infekčním onemocněním. Poté, co dostanete injekci, zůstaňte 30 minut v čekárně, pokud by nastaly komplikace, je třeba být v blízkosti lékaře. Obecně je po očkování dobré dopřát si klidový režim a nepít nadměrné množství alkoholu, ten totiž neprospívá imunitnímu systému.

Jak je to s úhradou vakcín proti covid-19? 

Očkování proti covidu-19 je pro všechny pojištěnce plně hrazeno. Úhrada se vztahuje na všechny vakcíny proti tomuto onemocnění, které jsou dostupné na českém trhu. Pro samoplátce je doporučená cena za provedení očkování 400,- Kč (jde o náklad na aplikaci dávky, samotnou vakcínu hradí ČR), přičemž se může měnit dle ceníku konkrétního očkovacího místa. Více informací je najdete zde

Léčivé přípravky obsahující očkovací látku proti onemocnění covid-19 jsou nakupovány státem. Očkovací látky jsou placeny z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR a následně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podrobnosti jsou uvedeny zde

 

Klinické studie