ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pravomocné pokuty udělené lékárnám přesáhly 9 milionů korun

SÚKL informuje o výsledcích kontrol lékáren, které se uskutečnily v roce 2016.  

Ke konci roku 2016 evidoval SÚKL celkem 2.559 lékáren a 245 odloučených oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků (OOVL). Oproti konci roku 2015 se celkový počet lékáren snížil o 3 subjekty.

V roce 2016 provedl SÚKL celkem 877 inspekcí lékáren, z toho se 30 kontrol týkalo lékáren nemocničních. Z celkového počtu kontrolovaných lékáren se ve 43 případech jednalo o cílené kontroly, tj. kontroly provedené na základě podnětů, které SÚKL obdržel k činnosti lékáren. Dále bylo provedeno 99 kontrol zaměřených na dodržování zákona o cenách a pravidel cenové regulace u léčivých přípravků, ve 12 případech šlo o kontroly cílené. Samostatná kontrola zacházení s návykovými látkami a prekursory byla v roce 2016 provedena ve 468 lékárnách.

Udělené sankce

Na základě skutečností zjištěných při provedených kontrolách bylo provozovatelům lékáren uloženo celkem 94 pravomocných rozhodnutí o pokutě za porušení povinností stanovených zákonem o léčivech v celkové výši 7 350 000 Kč

Další pravomocné sankce:

V rámci kontrol zacházení s návykovými látkami bylo na základě zjištění závažných porušení zákona o návykových látkách provozovatelům lékáren uloženo celkem 17 pravomocných rozhodnutí o pokutě v celkové výši 429 000 Kč.

11 případech byla lékárně pozastavena příprava léčivých přípravků (důvodem byly ve všech případech neověřené váhy používané při přípravě léčivých přípravků).

Za porušení zákona o cenách a pravidel cenové regulace byly vydány a nabyly právní moci sankce za 970.000 Kč a za neposkytnutí součinnosti při kontrole 1 pravomocná pokuta ve výši 100.000 Kč.

Dále nabylo právní moci 16 sankcí podle zákona o veřejném zdravotním pojištění ve výši 480.000 Kč a podle zákona o prekursorech 11 pravomocných sankcí ve výši 203.000 Kč.

Zjištěná porušení zákona

Mezi hlavní důvody k uložení pokuty patřil zejména:

 • výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu nebo na neplatné lékařské předpisy a výdej neoprávněnými osobami,
 • uchovávání a výdej léčivých přípravků, které měly být staženy z oběhu nebo u nich skončila platnost registrace,
 • převody léčivých přípravků mezi lékárnami a nelegální vývoz léčivých přípravků do zahraničí,
 • nedodržování podmínek uchovávání léčivých přípravků,
 • závažné nedostatky v kusové evidenci příjmu a výdeje.

Nejčastější zjištěné závady při kontrolách:

 • výdej léčivých přípravků na neplatné recepty,
 • nedodržování podmínek uchovávání léčivých přípravků,
 • výdej léčivých přípravků neoprávněnou osobou,
 • nepřítomnost farmaceuta v lékárně,
 • příprava léčivých přípravků z prošlých surovin nebo ze surovin bez certifikátu,
 • volný výdej léčivých přípravků vázaných na recept,
 • a další.

 

Podrobné výsledky kontrol lékáren v roce 2016 jsou k dispozici ZDE.

Tiskové a informační oddělení
14. 3. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz

Klinické studie