ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a tvorbě dubnových - červencových infoLISTŮ, konkrétně autorům článků:

  • MUDr. Štěpánu Rusínovi,
  • MUDr. Janě Malinové,
  • Prof. MUDr. Jiřímu Beranovi, CSc.,

 

a členům redakční rady:

  • Doc. MUDr. Bohumilu Seifertovi, Ph.D.
  • MUDr. Evě Jirsové,
  • MUDr. Doubravce Košťálové,
  • MUDr. Dagmar Kliské,
  • RNDr. Blance Pospíšilové, CSc.

Klinické studie