ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nové informace o kombinované hormonální antikoncepci

Na celoevropské úrovni proběhlo přehodnocení přínosů a rizik hormonální antikoncepce, zejména pokud jde o riziko vzniku krevních sraženin spojené s užíváním těchto léků.

Riziko vzniku krevních sraženin v žilách (venózní tromboembolismus) v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce je známo mnoho let. Nedávné přehodnocení potvrdilo již známou skutečnost, že toto riziko je malé, nicméně podle nově dostupných údajů je mírně vyšší, než bylo známo dříve.

Riziko vzniku krevních sraženin v žilách se mírně liší mezi jednotlivými přípravky a závisí na typu gestagenu (jednoho z hormonů), které přípravky obsahují. Riziko se pohybuje mezi 5-12 případy venózního tromboembolismu na 10 000 žen ročně. Pro srovnání u žen, které neužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, je riziko 2 případy venózního tromboembolismu na 10 000 žen ročně.

Krevní sraženiny mohou vznikat také v tepnách, nejčastěji v srdci, kde způsobí srdeční záchvat (srdeční infarkt) nebo v mozku, kde způsobí mrtvici (cévní mozkovou příhodu).
Krevní sraženiny mohou být tedy velmi závažné, ve velmi vzácných případech mohou skončit i smrtí. Přípravky kombinované hormonální antikoncepce mírně zvyšují riziko krevních sraženin v tepnách, ale méně, než riziko krevních sraženin v žilách. Toto mírné riziko je stejné u všech kombinovaných antikoncepčních přípravků.

Proto je nutné zvážit všechny okolnosti a rizikové faktory, které by mohly ke vzniku krevní sraženiny přispět.

Přestože je riziko vzniku krevních sraženin malé, vždy je třeba s lékařem-gynekologem probrat vhodnost užívání a případná rizika u každé konkrétní ženy.

Klinické studie