ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nasazení nového systému externích identit

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) připravil zcela nový systém externích identit, který bude postupně v jednotlivých etapách instalovat do produkčního prostředí.

První etapa nasazení bude probíhat v době od 3. 4.2019 7:00 a bude dokončena v pondělí 8. 4. 2019 v 7:00 hodin.

První etapa nasazení nových externích identit nebude mít dopad na provoz systému eRecept. Po celou dobu nasazování systému bude bez omezení možno předepisovat nebo vydávat elektronické recepty. Upozorňujeme pouze, že dne 5.4.2019 v době od 22:00 do 24:00 mohou nastat krátkodobé výpadky služeb eReceptu z důvodu synchronizace nastavení na jednotlivých uzlech informačního systému.

Z obecného pohledu systému eRecept se omezení při nasazování 1. etapy systému externích identit dotýkají pouze zpracování žádostí o vydání komunikačního certifikátu zdravotnického zařízení (ale i dalších subjektů, tedy např. lékáren, distributorů apod.) a možnosti práce s oprávněním ke vstupu do systému (změna hesla apod.). Vlastník platných přístupových práv bude moci se systémem eRecept pracovat bez omezení.

Po nasazení první etapy nového systému externí identity (8.4.2019) budou znovu obnoveny všechny možnosti práce s přístupovými údaji, nicméně některé činnosti budou prováděny zcela novým způsobem. Podrobnosti o práci s novým systémem externích identit zveřejní SÚKL v prvním dubnovém týdnu roku 2019 s tím, že vlastní funkcionalita nových externích identit bude spuštěna ostrém pilotním provozu od 8. 4. 2019. Některé postupy jsou pak zaváděny jako dočasné s tím, že v řádu měsíců v rámci realizace 2. etapy nasazení systému externích identit budou procesy optimalizovány (např. zpracování žádosti o přístupové údaje). Po dokončení 1. etapy, tedy od 8.4.2019 budou změněny následující postupy:

  1. Proces aktivace přístupových údajů zdravotníka (např. lékař, lékárník)
  2. Proces aktivace přístupových údajů zdravotnického zařízení

 

Rozsah omezení z pohledu externích uživatelů po dobu nasazování 1. etapy systému Externích identit SÚKL je patrný z následující tabulky:

Čas činnosti

Popis činnosti

Dopad

Zahájení:

3.4.2019 7:00 hodin

 

 

 

Ukončení:

8.4.2019 7:00 hodin

Ukončení přístupu ke starému systému externích identit

V rámci portálu pristupy.sukl.cz nebudou přístupny tyto části:

Žádosti o přístup

Portál externích identit.

Bude ukončen provoz systému identity.sukl.cz

Po celou dobu výpadku služeb nebude možné generovat, stahovat či rušit komunikační certifikát pro přístup do systémů SÚKL a spravovat své přihlašovací údaje.

5.4.2019 od 7:00 hodin do 24:00 hodin.

Odstávka vybraných hlášení a aktualizace konektorů do EI

Nebude možné zasílat hlášení pro SÚKL REG13, DIS13 a DIS18.

Nebude rovněž v provozu systém hlášení závad

Hlášení LEK13 a OP bude možno odesílat bez omezení.

8.4.2019 7:00 hodin

Aktivace nového portálu pristupy.sukl.cz

Pilotní provoz nového systému externích identit (pristupy.sukl.cz). Portál identity sukl.cz již nebude obnoven.

29. 3. 2019

Odbor informačních technologií

Klinické studie