ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Může mít užití padělků a nelegálních přípravků nějaké následky do budoucna?

Pokud bude pacient užívat padělky nebo nelegální přípravky hrozí mu zdravotní rizika!

Je třeba si uvědomit celkové souvislosti, každá léčivá látka má určitou indikaci, tzn. je určena pro léčbu určité choroby, správné dávkování, nežádoucí účinky a zároveň omezení, která jsou určena zdravotním stavem pacienta nebo jinými léky, které pacient současně užívá.

Vhodnost léčby určitým typem léčiva, které je vázáno na lékařský předpis, je zásadně v kompetenci lékaře. Ten jediný může říci, zda je lék pro pacienta vhodný či nikoliv. Pokud bude pacient užívat padělané přípravky nebo nelegální přípravky, hrozí mu dvě velká rizika. Zdraví mu může poškodit sám padělek nebo použití přípravku, které je vzhledem k jeho zdravotnímu stavu zcela nevhodné.

Při používání řady léčivých přípravků bez dohledu lékaře existuje nebezpečí, že dojde k rozvoji nežádoucích účinků, které by za normálních okolností lékař zachytil v jejich počátečním stadiu, okamžitě přerušil užívání léku, a tak minimalizoval možné následky na zdraví pacienta. Lékař také posoudí riziko interakcí daného léčiva s léky, které již pacient užívá.

Příklad 1
Při používání přípravků potlačujících chuť k jídlu (přípravky s obsahem fenterminu) bez dohledu lékaře existuje nebezpečí:

  • psychotické reakce nebo psychózy (duševní onemocnění, při němž nemocný ztrácí kontakt se skutečností, kterou jinak vnímá, hodnotí, a proto se jinak chová), deprese, nervozity, agitovanosti (neklidu), poruchy spánku a vertigo (závratě),
  • tachykardie (zrychlení srdeční frekvence), palpitace (bušení srdce), hypertenze (vysoký krevní tlak), prekordiální  bolesti(v oblasti srdce),
  • při užívání této látky tam, kdy je to kontraindikováno, může dojít ke zhoršení již existujících onemocnění nebo ke zvýšení účinku léku a s tím souvisejícím zvýšeným rizikem vzniku nežádoucích účinků.


Příklad 2

Při užívání přípravků na posílení mužské erekce (přípravky s obsahem sildenafilu, tadalafilu) je nutné vždy posoudit zdravotní stav pacienta, zvláště kardiovaskulární funkce, neboť sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Při používání přípravku bez dohledu lékaře, existuje nebezpečí:

  • závažných kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, komorové arytmie, krvácení do mozku (cévní mozkové příhody), přechodných ischemických atak, vysokého a nízkého krevního tlaku, bolesti na hrudi, palpitace (bušení srdce), tachykardie (zrychlená srdeční činnost), poruchy zraku,
  • poruchy zraku a případy náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu.


Příklad 3/
Při užívání prostředků na zvýšení objemu svalové hmoty (přípravky s obsahem steroidních hormonů) bez dohledu lékaře existuje nebezpečí:

  • u žen maskulinizace, poruchy menstruačního cyklu; u mužů útlum spermatogeneze (tvorby spermatu), stimulace růstu nádorů prostaty,
  • zvýšení krevního tlaku, zhoršení citlivosti na inzulín, při vysokých a dlouhodobých dávkách může dojít k hyperplastickému bujení jaterní tkáně,
  • pokud jsou tyto látky užívány osobami, u kterých je jejich užívání kontraindikováno, může dojít k srdečnímu selhání, ke zbytnění prostaty, progresi karcinomu prostaty nebo prsu, při užívání v těhotenství k virilizaci plodu ženského pohlaví (rozvoj druhotných mužských pohlavních znaků).

Klinické studie