ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Detail očkování

Název onemocnění, proti kterému se očkuje žloutenka typu B (hepatitida B)
žloutenka typu A (hepatitida typu A)
Očkovací látka Vakcína Twinrix - kombinovaná
Možnost použití přípravků s obsahem samostatných očkovacích látek proti žloutence typu A.
Možnost použití přípravků s obsahem samostatných očkovacích látek proti žloutence typu B.
Věková kategorie
Povinnost Ano s omezením
Opakování Podle typu vakcíny
Poznámka

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě typu A a virové hepatitidě typu B se provede u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému nově přijímaných do pracovního poměru nebo služebního poměru.
-

Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B se provede aplikací tří dávek očkovací látky u fyzických osob:
a) při rizikové expozici biologickému materiálu,
b) které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů, nebo
c) nově přijatých do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním režimem.


-
Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B  se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 16 odst. 1 (pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační, jednotky intenzívní péče, laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy), pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat, při manipulaci se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení a u osob činných v nízkoprahových programech pro uživatele drog. Dále se provede u studujících lékařských fakult a zdravotnických škol, u studentů připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení, u fyzických osob poskytujících terénní nebo ambulantní sociální služby a u nově přijímaných příslušníků vězeňské a justiční stráže a dále u osob zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem, a ve zdravotnických zařízeních.
-
Uchovávání a doba použitelnosti vakcíny: Vakcínu uchovávejte v chladničce (2-8°C) po dobu max. 3 let. Chraňte vakcínu před mrazem. Náhodné ponechání vakcíny při pokojové teplotě po dobu několika dnů pravděpodobně nevede ke znehodnocení vakcíny.
-
Způsob podání: nitrosvalově
Po provedeném očkování musí pacient zůstat alespoň půl hodiny pod dohledem lékaře pro případ vzniku alergické reakce. 

 

‹‹ Zpět na seznam

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%