ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Velcade 3,5mg inj. plv. sol. 1

Typ padělek
Podnět
Datum vyřízení 18. září 2017
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Velcade, 3,5mg inj. plv. sol. 1, číslo šarže GGZT800, s dobou použitelnosti 06/2019. Balení podezřelá z padělání jsou v bulharsko-rumunské verzi a nacházejí se na území Bulharska. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce.

Léčivý přípravek Velcade, 3,5mg inj. plv. sol. 1, je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství a je indikován k léčbě pacientů s myelomem a lymfomem.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Janssen-Cilag International NV, Beerse, Belgie potvrdil, že uvedená šarže předmětného léčivého přípravku byla dodána do České republiky, avšak v česko-slovensko-polské jazykové verzi.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na https://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

Klinické studie