ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mgr. Irena Storová byla jmenována ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch uvedl do úřadu Mgr. Irenu Storovou jako ředitelku SÚKL

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch dnes uvedl do úřadu Mgr. Irenu Storovou na základě rozhodnutí o jmenování vydaného náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým. Do svého jmenování byla Mgr. Storová od 18. prosince minulého roku pověřena řízením Ústavu.

Během svého profesního života prošla několika řídícími funkcemi ve farmacii a zdravotnictví, ale své znalosti a zkušenosti čerpá i z praxe v lékárně, kde začínala.

Mezi hlavní priority, které si Mgr. Storová vytyčila, patří rozvoj elektronizace zdravotnictví a eReceptu, zajištění vysoké odbornosti SÚKL podmíněné kvalifikovanými odborníky v jednotlivých sekcích, řešení otázky délky správních řízení u inovativních léčivých přípravků a problematika vyřizování žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků. Za velkou výzvu považuje Mgr. Storová zajištění nové agendy týkající se úhrad zdravotnických prostředků podle projednávané novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pod jejím vedením se bude SÚKL aktivně podílet na posuzování registračních procedur od EMA z důvodu Brexitu a kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegálních vývozů léčivých přípravků do zahraničí, které ohrožují dostupnost zdravotní péče v České republice, či dodržování pravidel cenové regulace.

Mgr. Irena Storová se narodila v Třebíči. Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou absolvovala v roce 1997. Působila v nemocniční lékárně v Nemocnici na Homolce, kde pracovala jako lékárník, později jako vedoucí lékárník. Mezi lety 2010 a 2013 byla zaměstnána na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, od roku 2013 na pozici vedoucí oddělení. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute v Praze a získala titul MHA. Je členkou České lékárnické komory a České farmaceutické společnosti při ČLS JEP.

Tiskové a informační oddělení
29. 6. 2018


Kontakty pro média: tiskove@sukl_cz

Klinické studie