ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čeští pacienti za loňský rok zdvojnásobili návštěvnost portálu Lab Tests Online

V dubnu minulého roku navázal Státní ústav pro kontrolu léčiv spolupráci s Českou společností klinické biochemie ČLS JEP a CZEDMA (Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro), vytvářející českou verzi portálu Lab Tests Online.

Využívání portálu www.labtestsonline.cz (LTO) pro získávání informací o laboratorních vyšetřeních, se neustále zvyšuje. Více informací najdete v tiskové zprávě zde.

Lab Tests Online je webový portál určený ke komplexní informaci o jednotlivých laboratorních vyšetřeních, o testech pomocí diagnostiky in vitro. Je směřovaný zejména na pacienta, na laického uživatele, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech. Pro zdravotnické pracovníky může sloužit pro rychlou, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních.

Přináší ucelené informace o laboratorní diagnostice, o jednotlivých analytech, jejich interpretaci, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale významnou měrou i při preventivních prohlídkách a screeningových programech.

Veškeré překlady jsou adaptovány na podmínky a zákonitosti České republiky.

23.3.2010

Klinické studie