ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kodein – omezení používání u dětí k úlevě od bolesti

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil řadu opatření týkajících se bezpečnosti léků s obsahem kodeinu při použití u dětí za účelem zmírnění bolesti.

Tato opatření vyplynula z přehodnocení zpráv o dětech, u nichž se vyvinuly závažné nežádoucí účinky či zemřely po požití přípravků ke zmírnění bolesti obsahujících kodein. Většina případů se objevila po chirurgickém odstranění tonsil (krčních mandlí) nebo adenoidní vegetace (zbytnělé nosní mandle) pro obstrukční spánkovou apnoe (opakované zástavy dechu ve spánku v důsledku překážky v dýchacích cestách).

Kodein je opiod, používaný jako lék proti bolesti pro dospělé a děti. V těle pacienta je přeměňován na morfin. Děti, které trpěly vážnými nežádoucími účinky, byly tzv. ultra-rychlými metabolizéry kodeinu. U těchto osob je kodein v těle přeměňován na morfin mnohem rychleji než normálně, což vede k vysokým hladinám morfinu v krvi a může vyvolat toxické účinky, jako je útlum dechu.

Výbor doporučil následující opatření k bezpečnějšímu  používání kodeinu k úlevě od bolesti:

  • Léky obsahující kodein mají být používány pouze k léčbě akutní středně silné bolesti u dětí nad 12 let věku a pouze tedy, pokud bolest nemůže být zmírněna jinými léky proti bolesti (jako je paracetamol nebo ibuprofen), kvůli riziku útlumu dechu spojeného s použitím kodeinu.
  • Kodein nemá být vůbec používán u dětí (do 18-ti let věku), které podstupují chirurgické odstranění krčních nebo nosních mandlí k léčbě obstrukční spánkové apnoe, protože tito pacienti jsou náchylnější ke vzniku problémů s dýcháním.
  • Děti, které mají dýchací problémy, nemají užívat kodein.

Výbor dále doporučuje, aby riziko nežádoucích účinků kodeinu bylo vztaženo i na dospělé. Kodein nemá užívat žádný pacient (jakéhokoliv věku), pokud je známo, že je ultra-rychlým metabolizérem kodeinu.  Kodein nemají rovněž užívat kojící matky, protože může prostupovat do mateřského mléka a ovlivnit dítě. V informaci doprovázející léčivé přípravky s obsahem kodeinu budou uvedeny informace o riziku nežádoucích účinků morfinu při užívání kodeinu a o rozpoznání příznaků těchto nežádoucích účinků.

Po zhodnoceních všech dostupných údajů došel farmakovigilanční výbor PRAC  k názoru, že farmakokinetický profil kodeinu (tj. to, co se v těle děje s kodeinem) byl studován u dospělých, ale je dostupné jen velmi omezené množství informací u dětí. Popsané případy dechového útlumu po kodeinu naznačují, že děti do 12 let věku mohou mít zvýšené riziko nežádoucích účinků morfinu. Navíc, omezené údaje o účinku kodeinu použitého k úlevě od bolesti u dětí naznačují, že účinek kodeinu na bolest není významně lepší než účinek neopioidních analgetik jako paracetamol nebo ibuprofen.

K doporučení farmakovigilančního výboru PRAC se dále vyjádří Koordinační skupina pro MRP/DCP procedury CMDh na svém jednání 24.-26. června 2013.

Kodein je používán nejen k léčbě bolesti, ale i k léčbě kašle. Zhodnocení rizik tohoto způsobu použití však nebylo zahrnuto v současném přehodnocení.  Evropská léková agentura provede později další zhodnocení rizika kodeinu při léčbě kašle u dětí.

Pacienti, kteří mají nějaké otázky, by měli kontaktovat svého lékaře či lékárníka.

Informace o léku

Kodein je široce používaný opioid k úlevě bolesti. Je také používán k léčbě kašle, zhodnocení rizika používání v této indikaci však nebylo součástí současného evropského přehodnocení. V EU jsou léky s obsahem kodeinu národně registrovány a jsou v různých členských státech  dostupné buď na recept nebo na volný výdej. Kodein je prodáván buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími látkami, jako je aspirin nebo paracetamol.

Účinek kodeinu na bolest je důsledek jeho přeměny na morfin. Kodein je v lidském organismu přeměňován na morfin enzymem CYP2D6.  Je dobře známo, že někteří pacienti, kteří jsou „ CYP2D6 ultra-rychlí metabolizéři“ , přeměňují  kodein na morfin rychleji než ostatní. To vede k vysokým hladinám morfinu v krvi a může způsobit toxické účinky jako útlum a dechové potíže.

V ČR jsou registrovány následující léčivé přípravky s obsahem kodeinu:  Talvosilen, Talvosilen Forte, Panadol Ultra, Panadol Ultra Rapid, Korylan, Ultracod, Spasmopan, Codein Slovakofarma. Výdej všech uvedených přípravků je vázán na lékařský předpis.

 

Oddělení farmakovigilance
17.6.2013

Klinické studie