ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Klopidogrel – interakce s inhibitory protonové pumpy

Evropská léková agentura doporučuje upravit existující varování ohledně společného užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy.

Na základě přehodnocení nových dat týkajících se možné interakce mezi klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy (PPIs) doporučila Evropská léková agentura upravit existující varování ohledně společného užívání léčivých přípravků obsahujících klopidogrel a PPIs.

Klopidogrel je protidestičkové léčivo užívané pro prevenci výskytu krevních trombů, např. u infarktu myokardu či cévní mozkové příhody. Klopidogrel je v organismu konvertován na aktivní metabolit pomocí enzymu CYP2C19. Inhibitory protonové pumpy jsou léčiva používaná pro prevenci a léčbu pálení žáhy a žaludečních vředů a mohou být dostupná bez lékařského předpisu. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s léčbou klopidogrelem se může objevit pálení žáhy a žaludeční vředy, pacienti užívající klopidogrel často současně užívají PPIs, aby předešli výskytu těchto obtíží.

Na základě zveřejnění několika observačních studií, které naznačovaly, že PPIs mohou snižovat účinnost klopidogrelu snížením jeho konverze na aktivní metabolit, doporučil v květnu 2009 Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury doplnit texty doprovázející přípravky s obsahem klopidogrelu o informaci, že pokud to není nezbytné, je vhodné se souběžnému podávání klopidogrelu a PPIs vyhnout.

Od té doby jsou dostupné výsledky několika dalších nových studií, z nichž některé zpochybňují klinický význam této interakce a to, že se jedná o tzv. class efekt (tedy o stejný efekt u celé skupiny PPIs). Nicméně dvě studie, ukončené na konci srpna 2009, potvrdily, že omeprazol může snižovat plazmatické hladiny aktivního metabolitu klopidogrelu a jeho protidestičkový účinek. Podporují tedy závěr, že mezi klopidogrelem, omeprazolem a esomeprazolem (S-izomer omeprazolu) existuje interakce.

Po zhodnocení všech dostupných dat došel Výbor pro humánní léčivé přípravky a jeho pracovní skupina pro farmakovigilanci (Pharmacovigilance Working Party) k závěru, že není jasné opodstatnění rozšířit varování o interakci i na ostatní látky ze skupiny PPIs. Souhrnné varování pro všechna léčiva s obsahem inhibitorů protonové pumpy bylo pozměněno. Nově se nedoporučuje pouze současné podávání klopidogrelu s omeprazolem nebo esomeprazolem. Výbor zároveň doporučil, aby do textů doprovázející přípravky byly zahrnuty výsledky těchto dvou nových studií dokazujících interakci mezi klopidogrelem a omeprazolem.

 Interaction between clopidogrel and proton-pump inhibitors

Plavix Public Statement.doc Plavix Public Statement.doc (158,50 KB)

 

Oddělení farmakovigilance
24.03.2010

 

Klinické studie