ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro rodiče a zdravotnické pracovníky

Cizojazyčná šarže léčivého přípravku PRIORIX.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě odborného stanoviska SÚKL, v zájmu zajistění ochrany veřejného zdraví a dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče,  v souladu s § 8 odst. 6 a § 11 písm. h) zákona o léčivech, povolilo distribuci, výdej a používání cizojazyčné šarže A69CB461A registrovaného léčivého přípravku PRIORIX, INJ PSO LQF, registrační číslo 59/739/99-C.

V důsledku výpadku výroby tuzemské očkovací látky pro imunizaci dětí proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) bylo do oběhu v České republice povoleno 44 930 kusů léčivého přípravku Priorix s italskými údaji na obalu Priorix.pdf Priorix.pdf (810,41 KB). Opatření se vztahuje na období od 30.3.2009 do 30.6.2009.

Příbalová informace léčivého přípravku Priorix v českém jazyce je k dispozici na internetových stránkách SÚKL.

Tiskové a informační oddělení SÚKL
27.3.2009

Klinické studie