ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Aspendos

SÚKL informuje o přebalení léčivého přípravku ASPENDOS 100 mg, por. tbl. nob., 30x100 mg,  a o jeho uvedení do distribuce v České republice.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přebalení a uvedení do distribuce v České Republice léčivého přípravku ASPENDOS 100 mg, por. tbl. nob., 30x100 mg držitele rozhodnutí o registraci společnosti Medochemie Ltd., Limassol, Kypr:

 

Kód SÚKL

Název LP

Doplněk názvu

Velikost balení

Počet balení

0158145

Aspendos 100 mg

por tbl nob

30x100 mg

9

 

Přebalení bylo provedeno z důvodu prodloužení doby použitelnosti z 21 na 36 měsíců v souladu s pokynem SÚKL VYR-17 ze dne 1.7.2001.

 

Původní údaje o číslu šarže a době použitelnosti uvedené na vnějším obalu byly přelepeny samolepícím štítkem s novým číslem šarže a novou dobou použitelnosti.:

  • dříve: č.š.: E5K004, EXP: 07/2013
  • nyní: č.š.: E5K004/1, EXP: 10/2014

Blistry byly v rámci přebalení označeny samolepícím štítkem s následujícím textem:

  • Nové číslo šarže E5K004/1   Doba použitelnosti prodloužena do 10/2014

 

Fotodokumentace léčivého přípravku po přebalení:

foto1.JPG, soubor typu jpg, (85,25 kB)
foto2.JPG, soubor typu jpg, (127,08 kB)
foto3.JPG, soubor typu jpg, (103,47 kB)

 

Oddělení závad v jakosti a enforcementu
31. 7. 2013

Klinické studie