ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o zprovoznění nové služby pro zájemce o získání přehledu lékáren, výrobců a distributorů léčiv a údajů o spotřebách léčivých přípravků v elektronické podobě (formát CSV).

Státní ústav pro kontrolu léčiv nabízí všem zájemcům, prostřednictvím smluvního partnera SÚKL, společnosti QCM, s. r. o., aktuální údaje o subjektech, které získaly ke své činnosti povolení SÚKL v elektronické podobě (formát CSV) ve formě publikace "Přehled lékáren, výrobců a distributorů léčiv" a informace o spotřebách léčivých přípravků s rozlišením na jednotlivé kódy SÚKL v jednotlivých čtvrtletích ve formě publikace "Spotřeby léčivých přípravků v ČR".

 • Publikace Přehled lékáren, výrobců a distributorů léčiv obsahuje: 
  • Kompletní seznam lékáren, vychází z Databáze lékáren, kterým bylo vydáno osvědčení pro činnost lékárny a ze změn hlášených jejich provozovateli. Databázi spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. 
  • Přehled schválených distributorů léčivých přípravků. 
  • Přehled subjektů provádějících distribuci léčivých přípravků na základě povolení jiných států EU. 
  • Přehled schválených výrobců léčivých přípravků a kontrolních laboratoří.
  • Přehled držitelů certifikátu správné výrobní praxe pro výrobu léčivých látek 
  • Přehled zařízení transfúzní služby.
  • Přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk.

Pravidelné měsíční přehledy subjektů, které získaly ke své činnosti povolení SÚKL jsou uvedeny na stránkách SÚKL.

 • Publikace Spotřeby léčivých přípravků v ČR obsahuje údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících distribučním řetězcem, které byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky. Do hlášení se nezahrnuje vzájemné obchodování mezi distributory, ani dodávky léčiv mimo ČR.
  Předmětem hlášení jsou dodávky humánních léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost.
  Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje tyto informace na vyžádání  dle § 99 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.  

Spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání jsou volně dostupné na stránkách SÚKL.


Uvedené Publikace SÚKL lze objednat prostřednictvím e-shopu společnosti QCM, s. r.o..

Tiskové a informační oddělení
19.2.2010

Klinické studie