ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Afluria a Privigen.

Německá regulační autorita informovala SÚKL o krádeži léčivého přípravku Afluria FSP 10x0,5 ML 15/16 NT DE, č. šarže 30249421A, a léčivého přípravku Privigen 10% 100 ml Klinik DE, č. šarže 4337100114, z distribučního skladu v Německu.

Léčivý přípravek Privigen 100 mg/ml, inf. sol., je centralizovaně registrován a je používán k navýšení abnormálně nízké hladiny imunoglobulinů v krvi na normální úroveň (substituční léčba) a k léčbě určitých zánětlivých poruch (imunomodulace).

Léčivý přípravek Afluria, inj. sus., 10x 0,5ml, je v České republice registrován a používán jako vakcína proti chřipce.

U výše uvedených šarží léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Takové léčivé přípravky předmětných šarží proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě výše uvedených odcizených léčivých přípravků nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

5. 11. 2015

 

AKTUALIZACE ze dne 1.12.2015

Německá regulační autorita oznámila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, že informace o krádeži léčivých přípravků Afluria FSP 10x0,5 ML 15/16 NT DE, č. šarže 30249421A a PRIVIGEN 10% 100ml Klinik DE č. šarže 4337100114, je NEPRAVDIVÁ a případ uzavírá.

 

Oddělení závad v jakosti

1. 12. 2015

Klinické studie