ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Humira PEN.

Léková agentura Velké Británie informovala SÚKL o krádeži léčivého přípravku Humira PEN z distribučního skladu ve Velké Británii.

Předmětem krádeže bylo 4320 balení léčivého přípravku Humira PEN, 40 mg/0,8ml, solution for injection, šarže č. 1041670, doba použitelnosti 31. 3. 2017, výrobce AbbVie, anglická jazyková verze.

V ČR jsou registrovány léčivé přípravky Humira 40 mg, sdr. inj. sol. a Humira 40mg/0,8ml, sdr. inj. sol. a jsou určeny k léčbě juvenilní idiopatické artritidy, entezopatické artritidy, ložiskové psoriázy u dětských pacientů a Crohnovy choroby u dětských pacientů. Léčivý přípravek má být uchováván v originálním obalu při teplotě 2-8°C, chráněn před světlem a mrazem.

U výše uvedené šarže léčivého přípravku došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u něho nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Takový léčivý přípravek předmětné šarže proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě výše uvedeného odcizeného léčivého přípravku nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

23.9.2015

Klinické studie