ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku epoetinum.

Německá regulační autorita dnes informovala o případu krádeže tří různých léčivých přípravků obsahujících léčivou látku epoetinum, německý distributor zaznamenal krádež již v červnu 2014.

Skladovací podmínky při přepravě níže uvedených odcizených léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po jejich uvedení zpět na trh považovány za padělky.

 

Kód SÚKL

Název LP

Odcizené množství

Šarže

Použitelnost do

29859, 149260

SILAPO 2000 IU/0,6 ML, INJ SOL   6X0.6ML

2

3T001V3

12/2015

29840

RETACRIT 2000 IU/0,6 ML,  INJ SOL 6X0.6ML

5

3T002V3

12/2015

29843

RETACRIT 3000 IU/0,9 ML, INJ   SOL 6X0.9ML

5

3X016Y3

04/2016

29845

RETACRIT 4000 IU/0,4 ML, INJ   SOL 6X0.4ML

10

3T013U3

12/2015

29849

RETACRIT 6000 IU/0,6 ML, INJ   SOL 6X0.6ML

2

3T010V3

12/2015

29850

RETACRIT 8000 IU/0,8 ML, INJ   SOL 6X0.8ML

4

3T008V3

12/2015

29853

RETACRIT 10000 IU/1 ML, INJ SOL   6X1ML

5

3E351F3

12/2015

149636

EPORATIO 20000 IU/1,0 ML, INJ   SOL 4X1ML

15

001062001C

10/2015

149642

EPORATIO 30000 IU/1,0ML, INJ   SOL 4X1ML

1

001060001C

05/2015

 

Uvedené šarže léčivých přípravků byly určeny pro německého distributora. Léčivé přípravky jsou v ČR registrovány, obchodovány jsou pouze léčivé přípravky Eporatio 20000 IU/1 ml, 4x1ml a Eporatio 30000 IU/1 ml, 4x1ml pod kódy SÚKL 149636 a 149642. Uvedené šarže těchto přípravků zatím nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v České Republice. Upozorňujeme všechny osoby oprávněné k nakládání s léčivými přípravky, aby věnovaly zvýšenou pozornost při přejímce léčivých přípravků Eporatio 20000 IU/1 ml, 4x1ml a Eporatio 30000 IU/1 ml, 4x1ml. U výše uvedených šarží léčivých přípravků určených pro německý trh došlo k přerušení distribučního řetězce a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Takové léčivé přípravy daných šarží proto v žádném případě nelze použít k léčbě.

 

Podezřelé zásilky, prosím, oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL: zavady@sukl_cz, tel. 272 185 906.

 

Oddělení závad v jakosti

19. 9. 2014

Klinické studie