ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Xarelto 20 mg v Polsku - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Xarelto 20 mg, 14 tablet

SÚKL obdržel od evropské lékové agentury informaci o odcizení následujícího léčivého přípravku:

Název léčivého přípravku

Léková forma

Číslo šarže

Exspirace

Jazyková verze

Počet odcizených balení

Xarelto 20mg 14 tbl

TBL

BXHFBV1

08/2019

polská

177

BXHFBV2

08/2019

polská

3

V ČR je výše uvedený léčivý přípravek registrován centralizovanou procedurou a uvedené šarže nebyly identifikovány v hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Xarelto 20 mg došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení předmětné šarže proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení předmětných šarží nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
26. 4. 2017

 

Aktualizace ze dne 27.4.2017

Držitel rozhodnutí o registraci výše uvedeného léčivého přípravku, společnost Bayer Pharma AG, Berlín, Německo, potvrdil, že léčivý přípravek Xarelto ve velikosti balení 14 tablet není v ČR obchodován a dotčené šarže nebyly do ČR dovezeny.

Klinické studie