ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o falešných kontrolách

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) se distancuje od jednání neznámé osoby, nebo osob, které v poslední době kontaktují poskytovatele zdravotních služeb údajně jménem sekretariátu ředitelky SÚKL/ředitelství SÚKL s informací, že u poskytovatele zdravotních služeb bude provedena kontrola dodržování právních předpisů ze strany SÚKL, a s následnou nabídkou, že za finanční odměnu zkontrolují dokumentaci zdravotnického zařízení, která bude předmětem kontroly ze strany SÚKL. Součástí této služby má být mimo jiné vyzvednutí veškeré dokumentace podléhající kontrole z příslušného zdravotnického zařízení.

SÚKL uvádí, že tato činnost probíhá zcela bez jeho vědomí a že ze strany SÚKL nejsou regulovaným subjektům za úplatu poskytovány služby předběžného auditu dokumentace zdravotnických zařízení. Nadto je třeba uvést, že sekretariát ředitelky SÚKL se na kontrolní činnosti žádným způsobem nepodílí. SÚKL se proto vymezuje proti tomu, aby výše uvedené nabídky, které mimo jiné poškozují jeho dobré jméno, byly se SÚKL jakkoli spojovány.


1. 11. 2021

Klinické studie