ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k databázi registrovaných léků

Podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedené v databázi registrovaných léků.

Úhrada ze zdravotního pojištění může být v některých případech omezena a to např. specializací lékaře nebo indikací. V případě, že nejsou dodrženy požadavky omezení, není lék hrazen ze zdravotního pojištění.

Pokud takovéto omezení existuje, uvádíme jeho zkratku v databázi registrovaných léků a to v pořadí:

  • indikační omezení / specializace / vykazovací limit

Indikační omezení

  • zkratka P
  • informuje o omezení úhrady na konkrétní indikaci, tedy na konkrétní léčbu nemoci.
  • podrobnou informaci o hrazené indikaci naleznete vždy u aktuálního Seznamu hrazených léků, který je k dispozici na stránkách SÚKL pro odborníky.

Specializace předepisujícího lékaře

  • zkratky.pdf zkratky.pdf (46,07 KB)
  • vyjadřuje informaci o nutné specializaci lékaře nebo o specializaci pracoviště, kde může být lék předepisován tak, aby byl hrazen ze zdravotního pojištění.

Vykazovací limit

  • zkratky.pdf zkratky.pdf (92,56 KB)
  • vyjadřuje informaci o úhradě ze zdravotního pojištění, která je vázána na způsob poskytnutého ošetření - ambulantní či za hospizalizace, a dále pak na případné předchozí schválení revizním lékařem.

Klinické studie