ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Evropský antibiotický den (EAAD)

Evropský antibiotický den každoročně připadá na 18. listopadu. Jedná se o iniciativu zaměřenou na laickou i odbornou veřejnost v rámci veřejného zdraví.

Tato iniciativa vychází z konference Světové zdravotnické organizace (WHO) konané v Berlíně roku 1997, z níž vyplynulo, že rostoucí odolnost bakterií vůči antibiotikům (antibiotická rezistence) je závažnou zdravotní hrozbou mezinárodního významu.

Antibiotika jsou léky, které působí specificky proti bakteriím a jsou lékařem předepisovány pouze na léčbu bakteriální infekce. Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie způsobují, jsou pak jen velmi těžko léčitelné. Nejnovější data shromážděná v rámci evropského projektu pro sledování odolnosti bakterií (European Antimicrobial Resistance Surveillance System – EARSS) potvrzují skutečnost, že počet pacientů nakažených těmito bakteriemi se významně zvyšuje.

Cílem Evropského antibiotického dne je především napomoci k správnému a zodpovědnému užívání antibiotik a zvýšení povědomí o rizicích spojených s jejich nevhodným užíváním prostřednictvím informování široké veřejnosti a současně podpořit vzájemnou komunikaci mezi lékařem a pacientem právě v této oblasti. Jedná se hlavně o užívání antibiotik, která pacientům zbyla po předchozí terapii nebo která si sami obstarali.

Správné a uvážlivé užívání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a zachovat tak účinnost antibiotik do budoucna.

Každý může přispět ke snižování rezistence k antibiotikům. Pacienti především tím, že budou antibiotika užívat uvážlivě, tedy užívat pouze antibiotika předepsaná lékařem. Budou se také snažit pokud možno předcházet infekci, např. vhodným očkováním nebo pravidelným mytím rukou svých i svých dětí. Lékaři, lékárníci a další zdravotničtí pracovníci mohou napomoci tím, že budou předepisovat antibiotika pouze, pokud je to nezbytné a pouze ty, která jsou specifická pro danou infekci. Jejich snahou by také mělo být vysvětlení pacientům, jak se zbavit příznaků nachlazení a chřipky bez antibiotik.

 

 

Klinické studie