ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

eRecept není jen čárový kód

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí a jejím novým připravovaným řešením informuje SÚKL o elektronickém receptu (eReceptu).

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Po jeho vystavení je ze strany lékaře uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) a každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník eRecept načte, a pokud je v CÚER nalezen, předepsaný lék může být pacientovi vydán. Tato informace je následně zapsána do CÚER.

V jaké podobě bude moci pacient eRecept získat

SÚKL připravil hned čtyři různé způsoby, jak bude možné identifikátor eReceptu pacientovi předat:

  1. Vystavení papírové průvodky, na kterou bude možné doplnit i další údaje, které pacient potřebuje znát (např. název léku, jeho dávkování apod.).
  2. Zaslání e-mailu na adresu pacienta, i v tomto případě je možné doplnit další údaje o léku.
  3. Předání eReceptu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.
  4. Zaslání SMS na mobilní telefon pacienta. Předpokládáme, že tato možnost, kdy bude pacientovi zaslán pouze identifikátor eReceptu bez dalších doplňujících informací, bude využívána zcela minimálně, a to např. u léků, jako je antikoncepce.

 

Povinná elektronická preskripce a pacient

Na základě zákona o léčivech je elektronická preskripce od ledna 2018 povinná, lékaři tedy budou recepty vystavovat pouze v elektronické podobě. Výjimky, kdy bude možné recept vystavit i papírovou formou (např. dojde-li k výpadku elektrické energie či internetu), budou specifikovány v prováděcím právním předpise.

Pro pacienta tedy k žádným zásadním změnám nedochází a eRecept bude předán jedním z výše uvedených způsobů. Pokud pacient nechce využívat e-mailu, mobilního telefonu ani aplikace, lékař mu eRecept vystaví formou papírové průvodky. Formát vystaveného eReceptu bude vždy záviset na domluvě mezi pacientem a lékařem.

 

Aktuální a budoucí výhody eReceptu

Již nyní přináší eRecept pacientům řadu výhod. Tou první je zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji. Lékárník vydává léky na základě předpisu uloženém v CÚER, pacient si tedy může být jistý, že je mu vydáno přesně to, co mu lékař předepsal. eRecept zároveň není možné vyplnit neúplně a je v podstatě nemožné jej zfalšovat. Lékař si již nyní může ověřit, zda byl lék pacientovi v lékárně skutečně vydán, příp. o jaký konkrétní lék se jednalo, pokud v lékárně došlo k jeho záměně.

Mezi budoucí výhody eReceptu, které jsou však závislé na změně legislativy, patří především lékový záznam pacienta, možnost kontroly duplicit, modul zamezující předepsání léků, které spolu vzájemně negativně interagují, či možnost uvedení více položek na jednom receptu.

 

Aktuální zapojení subjektů

Aktuálně (k 31. 5.) je v systému elektronické preskripce zapojeno 7.373 lékařů, 1.048 zdravotnických zařízení, dále 5.811 lékárníků a 2.109 lékáren. Každý měsíc do systému přistupují stovky dalších subjektů.

 

Kde hledat informace

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí spustil SÚKL webové stránky www.epreskripce.cz, kde najdou informace jak pacienti, tak také lékaři, lékárníci, zdravotní pojišťovny či dodavatelé lékařských
a lékárenských software.

 

 

Tiskové a informační oddělení
27. 6. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz 

Klinické studie