ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

eRecept

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER.

Lékař bude moci eRecept pacientovi vystavit v několika různých variantách - jako papírovou průvodku, e-mail, SMS či prostřednictvím speciální aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.

Pacienti, kteří budou i nadále preferovat "papírovou" podobu receptu, mohou od 1.1.2018 od svého lékaře získat papírovou průvodku. Rozhodně tak není třeba se obávat, že pacietni, kteří navlastní nějaké elektronické zařízení (chytrý mobilní telefon, tablet, počítač), zůstanou bez svých léků! Předpokládá se, že právě papírová průvodka eReceptu (která se na první pohled nijak zásadně neliží od receptu současného) bude využívána nejvíce. Konkrétní forma předání eReceptu bude vždy záviset na domluvě mezi pacientem a lékařem.

Bližší informace k eReceptům naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.epreskripce.cz

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se eReceptu najdete zde:

Klinické studie