ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jsou bezpečné i léky nakupované na Internetu?

Při nákupu léků na Internetu je důležité se vždy řídit základními pravidly – nakupovat pouze registrované léky, které je možné koupit bez předpisu, a provozovatelem stránek musí být schválená lékárna s kamennou provozovnou.  

Registrované léky

V rámci registračního procesu léky dokládají svoji bezpečnost, účinnost a kvalitu, která je i díky správnému zacházení zaručena po celou dobu použitelnosti.

Léky bez lékařského předpisu

Do této skupiny spadají přípravky, které mají nízkou toxicitu i nízké riziko závažných nežádoucích účinků. Mohou být používány u onemocnění, která si pacient dokáže určit sám (tzv. samodiagnóza), a riziko ohrožení zdraví při nesprávném užívání přípravku je nízké. Jejich užívání by nemělo zakrýt příznaky závažnějšího onemocnění, které pacient
nerozpozná, a nevyhledá tak včas lékaře.

Kamenné lékárny

Zajišťovat zásilkový/internetový výdej léků může pouze tzv. kamenná lékárna, která zaručuje, že nabízené přípravky jsou kvalitní, bezpečné a účinné. Může také zajistit správné nakládání s léky v průběhu jejich skladování i distribuce.

Lékárnu je možné si zřídit po splnění zákonných požadavků, především:

  • zajištění technických a věcných požadavků na vybavení lékárny
    (velikost jednotlivých prostor, nutné přístroje pro běžný chod lékárny atd.),
  • splnění hygienických požadavků na provoz,
  • zajištění kvalifikovaného personálu (farmaceut, farmaceutický asistent a sanitář pro zařízení lékárenské péče).

Činnost lékárny je pravidelně kontrolována i Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Lékárna zajišťující zásilkový výdej je povinna zajistit:

a) zveřejnění informací o zásilkovém výdeji, nabídce léků, jejich ceně a nákladech spojených se zásilkovým výdejem,

b) balení a dopravu zásilek obsahujících léky k dodání objednateli způsobem, který zajistí zachování jakosti léků, lékárna zajišťující zásilkový výdej odpovídá za jakost léků, a to i v případě, že si zajistí smluvně přepravu léků u jiné osoby,

c) aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat,

d) informační službu poskytovanou farmaceutem nebo farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léků, které jí byly oznámeny,

e) možnost vrácení reklamovaných léků způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady.

Při dodržení základních pravidel pro nakupování léků na Internetu je zaručena i bezpečnost dodaného léku. Lékárny, které jediné mohou provozovat internetových prodej léků na Internetu, musí splnit potřebné požadavky pro tento způsob výdeje.

Klinické studie