ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Je povolena reklama na léky?

Reklama zaměřená na širokou veřejnost je povolena pouze u léků z kategorie bez lékařského předpisu (volně prodejné).

Předmětem reklamy určené široké veřejnosti mohou být pouze registrované léky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Výjimku tvoří pouze léky vázáné na lékařský předpis v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví.

Edukační a informační údaje o lidském zdraví nebo onemocněních nejsou považovány za reklamu, pokud
neobsahují žádný odkaz na konkrétní lék, a to ani nepřímý.


Reklama zaměřená na širokou veřejnost musí:

 • Být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je lék, např. uvést formulaci „reklama na lék“ nebo v kombinaci s další informací „lék k vnitřnímu nebo vnějšímu použití“.
 • Obsahovat název léku tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci. Pokud lék obsahuje jen jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat i její obecný název.
 • Obsahovat informace nezbytné pro správné použití léku - jednoduché sdělení indikací spolu se sdělením formy a způsobu užívání přípravku, sdělení, že je před
  zahájením samoléčby nutná lékařská diagnóza, nebo sdělení, že léčba je úspěšná
  pouze při kontinuálním užívání (chronické onemocnění),
 • Obsahovat zřetelnou, v případě tištěné nebo multimediální reklamy dobře čitelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace;

 

Reklama zaměřená na širokou veřejnost nesmí:

 • Vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou léčby na dálku.
 • Naznačovat, že účinky podávání léku jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími účinky nebo jsou lepší či rovnocenné účinkům jiné léčby nebo jiného léku.
 • Naznačovat, že používáním léku se zlepší zdraví toho, kdo jej užívá. Léky totiž pomáhají předcházet či odstranit onemocnění či jeho příznaky, avšak nemohou obecně zaručit lepší zdravotní stav.
 • Naznačovat, že nepoužitím léku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob (využití motiv strachu).
 • Být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let.Osoby mladší 15 let nejsou schopny samy zodpovědně užívat léky bez dozoru odpovědných osob a reklama nesmí směřovat k tomu, aby léky vyhledávaly a užívaly.
 • Doporučovat léky s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit spotřebu léků.
 • Naznačovat, že lék je potravinou nebo kosmetickým přípravkem nebo jiným spotřebním zbožím.
 • Naznačovat, že bezpečnost či účinnost léku je zaručena pouze tím, že je přírodního původu; látka obsažená v přípravku může být jakéhokoliv původu a záruky bezpečnosti a účinnosti jsou dány splněním požadavků v rámci registračního řízení.
 • Popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu vést k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy.
 • Poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost uzdravení.
 • Používat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem vyobrazení změn na lidském těle způsobených nemocí či úrazem nebo působení léku na lidské tělo nebo jeho části. Případná názorná vyobrazení dokumentující účinnost léku nesmí být odpudivá a uváděnou úspěšnost léčby musí být zadavatel reklamy na požádání schopen doložit. Lékům lze v reklamě přisuzovat pouze ty účinky, které jsou vědecky ověřeny a vyvolání klamné představy o možnostech uzdravení díky jeho používání nejsou dovoleny.

 

Z pohledu SÚKL je důležité, aby spotřebitel – příjemce reklamy dokázal rozlišit lék od doplňků stravy. K tomuto účelu je možné využít databázi registrovaných léků. Pokud zde najdete název výrobku v tomto registru - jedná se o lék. V opačném případě se pravděpodobně jedná o doplněk stravy nebo jiný výrobek. Přehled schválených doplňků stravy je k dispozici na portálu - Registr rozhodnutí hlavního hygienika.

Klinické studie