ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Co dělat, když mám podezření na závadu v jakosti léku?

Pacienti by se v případě podezření na závadu v jakosti léků měli vždy poradit s lékárníkem či ošetřujícím lékařem.

Informace týkající se „normálního“ vzhledu léku jsou k dispozici v příbalovém letáku – v části "Jak přípravek XY vypadá". V případě pochybností týkajících se kvality léků (např. vzhled se neshoduje s popisem v příbalovém letáku) by se pacienti měli obrátit s žádostí o radu na lékárníky, případně lékaře, a do té doby by neměli takový lék užívat.

V případě podezření na závadu v jakosti léku může kdokoli tuto skutečnost ohlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Zdravotničtí pracovníci, výrobci, držitelé registrace, distributoři a prodejci vyhrazených léčiv jsou dokonce ze zákona povinni o svém zjištění SÚKL informovat.

Podezření na závadu v jakosti mohou pacienti samozřejmě řešit i přímo se SÚKL. Společně s hlášením o podezření na závadu v jakosti je důležité na SÚKL doručit:

  • reklamované (závadné) balení,
  • veškeré dostupné informace, které mohou usnadnit identifikaci závady v jakosti nebo ji vyloučit,
  • kontakt na hlásícího.

Podezřelý přípravek i s dalšími informacemi pak neprodleně odeslat na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Oddělení závad v jakosti
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Klinické studie