ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA zahájila hodnocení použití látky tocilizumab k léčbě covidu-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s hodnocením protizánětlivé léčivé látky tocilizumab k léčbě hospitalizovaných dospělých pacientů se závažným průběhem onemocnění covid-19, kteří již podstupují léčbu kortikosteroidy a vyžadují kyslíkovou podporu nebo umělou plicní ventilaci.


16. 8. 2021


Tocilizumab je považován za potenciální léčbu covidu-19 díky své schopnosti blokovat působení interleukinu-6, což je molekula produkovaná imunitním systémem člověka v reakci na zánět, který hraje důležitou roli při onemocnění covid-19.  

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury EMA provede posouzení předložených údajů, včetně výsledků čtyř rozsáhlých randomizovaných* studií u pacientů hospitalizovaných se závažným onemocněním covid-19 ve zkráceném harmonogramu, aby rozhodl, zda lze indikaci tohoto léčivého přípravku, který je již registrován pro léčbu revmatoidní artritidy, rozšířit také o indikaci covid-19.

Stanovisko CHMP bude poté předáno Evropské komisi, která případně vydá konečné právně závazné rozhodnutí o změně registrace použitelné ve všech členských státech EU.

EMA bude informovat o výsledcích svého hodnocení, které se očekává do poloviny října, pokud nebudou zapotřebí doplňující informace.

Látka tocilizumab byla poprvé schválena v EU v roce 2009 pro léčbu revmatoidní artritidy.

*Jde o náhodné rozřazování pacientů do jednotlivých ramen studie. Smyslem je, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Další obecné informace ke klinickým studiím naleznete zde.


Kontakt pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz

 

Klinické studie