ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA zahájila hodnocení použití látky anakinra u dospělých pacientů s covid-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyhodnocovat žádost o rozšíření používání léčivé látky anakinra k léčbě covid-19 u dospělých pacientů se zápalem plic, u kterých existuje riziko vzniku závažného respiračního selhání (neschopnost plic správně fungovat). 


19. 7. 2021


Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury EMA posoudí údaje předložené v žádosti o změnu registrace, aby rozhodl, zda doporučí výše uvedené rozšíření indikace. Předložené údaje zahrnují výsledky dvou probíhajících klinických studií, které zkoumaly bezpečnost a účinnost tohoto léčivého přípravku u dospělých pacientů hospitalizovaných s covid-19.

Stanovisko výboru CHMP spolu s případnou vazbou na další studie a dodatečné monitorování bezpečnosti bude poté předáno Evropské komisi, která vydá konečné, právně závazné rozhodnutí o změně registrace použitelné ve všech členských státech EU.

EMA bude dále informovat o průběhu svého hodnocení, jehož výsledky se očekávají do října.

Jak má látka anakinra účinkovat?

Anakinra je imunosupresivní léčivá látka (snižuje aktivitu imunitního systému), která je v současné době registrována v EU včetně České republiky k léčbě řady zánětlivých onemocnění (revmatoidní artritida, syndromy periodické horečky, Stillova nemoc). Anakinra blokuje aktivitu interleukinu 1, chemického posla zapojeného do imunitních procesů, které vedou k zánětu. Předpokládá se, že by tímto mechanismem mohlo také dojít ke snížení zánětu a zabránění poškození plicní tkáně v souvislosti s covid-19.

Kineret (anakinra) je v EU registrován od března 2002. Více informací o přípravku je k dispozici na internetových stránkách agentury EMA a v databázi léčivých přípravků SÚKL.


Kontakt pro média: 

Tiskové a informační oddělení
tel.: 272 185 200, tiskove@sukl_cz

Klinické studie