ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA začala s hodnocením použití vakcíny Comirnaty u dětí ve věku od 5 do 11 let

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala s hodnocením žádosti o změnu registrace - rozšíření používání vakcíny proti covid-19 společnosti BioNTech/Pfizer pro děti ve věku od 5 do 11 let.


18. 10. 2021


Comirnaty je vakcína pro prevenci onemocnění covid-19, která je v současné době registrována pro použití u osob ve věku 12 let a starších. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA přezkoumá údaje o vakcíně, včetně výsledků probíhajícího klinického hodnocení u dětí ve věku od 5 do 11 let, s cílem rozhodnout, zda doporučit rozšíření jejího používání i na tuto dětskou populaci. Stanovisko CHMP bude poté předáno Evropské komisi, která vydá konečné rozhodnutí o změně registrace.

EMA bude informovat o výsledku svého hodnocení, které se očekává za několik měsíců, pokud nebudou zapotřebí doplňující informace.


Kontakt na tiskové oddělení:

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz


Klinické studie