ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA doporučila k registraci dvě monoklonální protilátky pro léčbu covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dnes vydal souhlasné stanovisko s registrací léčivých přípravků Ronapreve (kombinace léčivých látek kasirivimab/imdevimab) a Regkirona (léčivá látka regdanvimab) pro léčbu nemoci covid-19.


11. 11. 2021


Výbor doporučil registraci přípravku Ronapreve, společnosti Roche RegistrationGmbH k léčbě covid-19 u dospělých a dospívajících (od 12 let a vážících alespoň 40 kilogramů), kteří nepotřebují doplňkovou léčbu kyslíkem a u kterých je zvýšené riziko rozvoje závažného onemocnění covid-19.

Pokud jde o přípravek Regkirona společnosti Celltrion HealthcareHungary Kft., výbor doporučil povolit tento léčivý přípravek pro léčbu dospělých s covid-19, kteří nepotřebují doplňkovou léčbu kyslíkem a kteří jsou ve zvýšeném riziku do rozvoje závažného onemocnění covid-19.

Výbor CHMP nyní zašle svá doporučení pro oba léčivé přípravky Evropské komisi ke zrychlenému vydání právně závazného rozhodnutí o registraci.

Ronapreve a Regkirona jsou tak prvními monoklonálními protilátkami, které obdržely kladné stanovisko pro registraci od CHMP pro léčbu covid-19.

Výbor CHMP dospěl ke svému závěru na základě vyhodnocení údajů ze studií, které ukazují, že léčba přípravky Ronapreve nebo Regkirona významně snižují riziko hospitalizacie a úmrtí u pacientů s covid-19 s rizikem rozvoje do závažného onemocnění covid-19. Další studie ukázala, že Ronapreve snižuje riziko nákazy, pokud je člen společné domácnosti nakažen virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19.

Zatímco probíhalo hodnocení žádostí o registraci těchto léčivých přípravků, výbor již dříve poskytl odborné stanovisko, aby pomohl členským státům EU při rozhodování o brzkém použití těchto léčivých přípravků v době před jejich registrací. To znamená, že léky již byly dostupné některým pacientům v EU. V ČR se to týkalo léčivého přípravku Ronapreve, jehož použití bylo umožněno již dříve na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Údaje z klinické studie pro léčivý přípravek Ronapreve

Hlavní studie zahrnovala pacienty s covid-19, kteří nepotřebovali doplňkovou léčbu kyslíkem a byli ve zvýšeném riziku rozvoje závažného onemocnění covid-19. Ukázala, že léčba přípravkem Ronapreve ve schválené dávce vedla k menšímu počtu hospitalizací nebo úmrtí ve srovnání s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Celkově 0,9 % pacientů léčených přípravkem Ronapreve (11 z 1 192 pacientů) bylo hospitalizováno nebo zemřelo do 29 dnů od zahájení léčby ve srovnání s 3,4 % pacientů, kteří dostávali placebo (40 z 1 193 pacientů).

Další hlavní studie se zabývala přínosy přípravku Ronapreve pro prevenci covid-19 u lidí, kteří měli úzký kontakt s infikovaným členem domácnosti, ale neměli příznaky této nemoci. U přípravku Ronapreve byl pozitivní test na SARS-CoV-2 u 29 % (29 ze 100) lidí a příznaky se u nich rozvinuly do 14 dnů od pozitivních výsledků testu ve srovnání se 42,3 % (44 ze 104 lidí) lidí, kteří dostávali placebo.

Údaje ze studie Regkirona

Hlavní studie, která zahrnovala 1 315 pacientů s covid-19, ukázala, že léčba přípravkem Regkirona vedla k tomu, že ve srovnání s placebem vyžadovalo méně pacientů hospitalizaci nebo kyslíkovou terapii, případně, že ve skupině léčených tímto léčivým přípravkem bylo méně úmrtí na následky covid-19. Mezi pacienty se zvýšeným rizikem rozvoje závažného onemocnění covid-19, bylo 3,1 % pacientů léčených přípravkem Regkirona (14 ze 446) hospitalizováno, potřebovali doplňkový kyslík nebo zemřeli do 28 dnů od zahájení léčby ve srovnání s 11,1 % pacientů na placebu (48 ze 434).

Bezpečnostní profil obou léčivých přípravků je příznivý, s malým počtem reakcí souvisejících s infuzí, které byly považovány za zvládnutelné, a výbor CHMP dospěl k závěru, že přínosy těchto léčivých přípravků při schváleném použití převyšují jejich rizika.

Více informací o hodnocení obou léčivých přípravků a informace k přípravkům (příbalová informace a souhrn údajů o přípravku) budou k dispozici na stránkách EMA, Evropské komise i SÚKL.

Aktualizace: Přípravky Ronapreve a Regkirona jsou již registrovány v EU. Stalo se tak poté, co Evropská komise 12. listopadu 2021 udělila těmto přípravkům registraci. 


Klára Brunclíková, tisková mluvčí, vedoucí tiskového oddělení

tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz

 

Klinické studie