ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA a ředitelé národních agentur pro regulaci léčiv v EU/EEA HMA představují společnou strategii lékové regulace do roku 2025

Státní ústav pro kontrolu léčiv se podílel na přípravě společné strategie lékové regulace v Evropské unii. Společně s německou agenturou pro regulaci veterinárních léčiv BVL a s kolegy z EMA připravil kapitolu Antimikrobiální rezistence a další nově se objevující zdravotní rizika. Zúročila se tak mnohaletá aktivita Ústavu na národní i mezinárodní úrovni v řešení této závažné globální hrozby, jakou antimikrobiální rezistence (tedy zvyšující se odolnost zejména bakteriálních původců infekčních onemocnění vůči antibiotikům) bezesporu je. Kromě toho se SÚKL také výrazně angažuje i v oblasti dostupnosti léčiv v EU.


10.12.2020


Společná strategie na období 2020–2025 byla spolu s doprovodnými dokumenty zveřejněna na webových stránkách EMA a HMA. Materiál určuje směr, kterým se bude příštích 5 let řídit léková regulace v EU. Společná strategie se zaměřuje především na zajištění dostupnosti účinných a bezpečných léčiv pro zajištění potřeb pacientů EU, a to i s ohledem na rychlý vývoj v oblasti vědy a digitálních technologií.

Dokument reaguje také na pandemii onemocnění COVID-19, která ukázala, jak důležitou roli léková regulace pro ochranu lidského zdraví představuje. Společná strategie zdůrazňuje, že pouze společnými silami můžeme úspěšně čelit novým výzvám a zajistit tak zlepšování kvality života pacientů v rámci EU.


Kontakty pro média: Bc. Klára Brunclíková, tisková mluvčí
tel. 702 207 242, klara.brunclikova@sukl_cz (tiskove@sukl_cz)

Klinické studie