ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Druhá vakcína proti covid-19 schválena pro děti od 12 do 17 let

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil umožnit rozšíření indikace vakcíny Spikevax proti covid-19 (dříve Moderna) pro použití u dětí ve věku 12 až 17 let. Vakcína byla dosud schválena pro osoby starší 18 let.


23. 7. 2021


Bezpečnost a účinnost vakcíny byla zkoumána v rámci pediatrické studie u 3 732 dětí ve věku 12 až 17 let. Tato studie byla schválena Pediatrickým výborem EMA (PDCO) v souladu s pediatrickým výzkumným plánem (PIP) k vakcíně Spikevax. Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 18 až 25 let (měřeno hladinou protilátek proti SARS-CoV-2). Z 2 163 dětí, které dostávaly vakcínu, žádné z nich neonemocnělo covidem-19 ve srovnání se čtyřmi dětmi z 1 073, které dostaly placebo. Tyto výsledky umožnily výboru CHMP dojít k závěru, že účinnost vakcíny Spikevax u dětí ve věku 12 až 17 let je obdobná jako u dospělých.

Použití vakcíny Spikevax u dětí ve věku od 12 do 17 let je stejné jako u starších 18 let, tedy dvě dávky do horní části paže v rozmezí čtyř týdnů. 

Nejčastější nežádoucí účinky u dětí od 12 do 17 let jsou stejné jako u pacientů starších 18 let. Jsou to například bolest a svědění v místě vpichu, únava, bolest hlavy a svalů, zvětšené lymfatické uzliny, zimnice, nevolnost, zvracení a horečka. Tyto vedlejší účinky jsou obvykle mírné a zmizí během několika dnů od vakcinace. Z důvodu malého počtu účastníků studie nezaznamenala žádné nové nežádoucí účinky nebo riziko známých nežádoucích účinků, jako je myokarditida a perikarditida.

Výbor CHMP se shodl na tom, že přínosy vakcíny Spikevax v této věkové skupině převažují nad riziky. Bezpečnost a účinnost vakcíny u dětí i dospělých bude i nadále pečlivě sledována.


Kontakt pro média: 

Tiskové a informační oddělení
tel.: 272 185 200, tiskove@sukl_cz


Klinické studie