ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Domácnosti a čtení příbalového letáku

Naprostá většina respondentů (93 %) ví, že léky mají svůj specifický způsob skladování, který je uveden v příbalovém letáku.

Jen necelá polovina z nich (47 %) si vždy informace přečte a postupuje podle nich. Naopak pětina (22 %) skladuje všechny léky stejně bez zjišťování podrobných informací o skladování (častěji muži a osoby s nižším stupněm vzdělání).
 
Dvě třetiny dotázaných užívají lék přesně dle doporučení odborníka, ženy jsou opět svědomitější než muži.
 
Příbalové informace u léku čte vždy 39 % respondentů, jejich podíl roste se vzděláním a je častější u žen. Čtvrtina mužů příbalové letáky nečte vůbec nebo jen výjimečně. Další dvě pětiny dotázaných čtou příbalové informace u léků, které neznají nebo si nejsou jisti jejich užíváním. Pouze 6 % osob nikdy příbalové informace nečte.
 
Informacím v příbalovém letáku nerozumí desetina respondentů, častěji se s neporozuměním setkáme u lidí s nižším vzděláním a u starších osob nad 60 let věku.
 
Pokud lidé příbalové informaci nerozumí, tak se nejčastěji poradí s lékařem (46 %) nebo s lékárníkem (43 %), případně s někým z okruhu rodiny či známých (27 %). 16 % osob situaci neřeší a lék užívá dle vlastního odhadu (častěji lidé do 29 let), 5 % ostatních poté raději lék neužívá.

Klinické studie