ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo SÚKL ze dne 7. 5. 2010

Služba dotazování odborníků na Informačním portálu pro veřejnost SÚKL zahajuje ostrý provoz

Praha, 6. 5. 2010 – Již čtvrtý měsíc mají návštěvníci Informačního portálu pro veřejnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv možnosti zaslat svůj dotaz týkající se léčivých přípravků přímo odborníkům – lékárníkům a lékařům. V průběhu zkušebního provozu se tato nová služba setkala s velkým zájmem českých pacientů. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na konci ledna tohoto roku spustil zkušební provoz nové služby pro návštěvníky webového Informačního portálu pro veřejnost (www.olecich.cz): dotazování odborníků. Na otázky související s lékovou problematikou návštěvníkům Portálu odpovídají čtyři farmaceuti a tři lékaři (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost a specialistka v oboru cestovní medicíny). 

Návštěvník Informačního portálu může svůj dotaz poslat prostřednictvím jednoduchého formuláře. Na něj se dostane po zvolení možnosti „Potřebuji položit dotaz lékárníkovi“ či „Potřebuji položit dotaz lékaři“ v zeleně vyznačené sekci „Potřebuji…“ v levém horním rohu webových stránek Portálu. Po vyplnění formuláře a odeslání dotazu přijde tazateli na zadanou emailovou adresu potvrzení o přijetí dotazu. Na stejnou adresu mu maximálně do dvou týdnů dle náročnosti dotazu bude zaslána také odpověď na jeho dotaz. 

Od ledna bylo prostřednictvím Informačního portálu pro veřejnost SÚKL tímto způsobem vyřízeno 242 dotazů, tj. v průměru více než tři dotazy za každý pracovní den. Martin Beneš, ředitel SÚKL, k tomu dodává: „V průběhu zkušebního provozu dotazování se znovu potvrdilo, že čeští pacienti mají zájem o své zdraví a je proto třeba jim nabízet ověřené informace, které pocházejí od odborníků. Se stejným cílem Ústav na počátku roku 2009 zřídil Informační portál pro veřejnost, jehož návštěvnost neustále stoupá.“

 

 návštěvnost Portálu

  

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie